Přejít na hlavní obsah

FSS zahájí další akademický rok v nové budově

Nová budova FSS
Stěhování­ FSS

Fakulta sociálních studií se v roce 1998 zrodila do prostorového provizoria. Již tehdy se vědělo, že její umístění do budov na Gorkého a Jaselské ulici je jen dočasné. Schválené přestěhování do budovy na Joštově ulici se však jevilo jako příliš vzdálená budoucnost. Konkrétnější obrysy získal tento plán až s podpisem trojstranné smlouvy mezi Českou republikou, Masarykovou univerzitou a Evropskou investiční bankou v květnu roku 2002, podle níž obdržela univerzita na svůj program rozvoje půjčku v hodnotě 90 milionů euro. Značná část prostředků byla určena na výstavbu kampusu v Bohunicích, ale v programu byla zahrnuta i rekonstrukce některých stávajících budov, tedy i budovy na Joštově ulici.

Budova na Joštově ulici byla postavena v letech 1907 až 1910 podle projektu architekta Ferdinanda Hracha. Stavba byla uzpůsobena svému prvnímu uživateli, jímž se stala Deutsche Technische Hochschule. Po roce 1945 budovu převzala Farmaceutická fakulta a posléze Lékařská fakulta MU. V roce 2003 pak byla definitivně schválena investice zhruba 220 milionů korun na její rekonstrukci pro účely Fakulty sociálních studií. Ta se mezitím rozrostla natolik, že musela některá svá pracoviště přesunout z budov na Gorkého a Jaselské - katedra mezinárodních vztahů a evropských studií byla dislokována do budovy VUT na Údolní ulici a výzkumná centra psychologie a sociální práce získala nové prostory na Pellicově ulici pod Špilberkem. V roce 2002 fakulta navíc přestěhovala svou knihovnu do nové budovy v areálu Filozofické fakulty na ulici Arne Nováka. Přestavba budovy LF začala tedy v pravouchvíli.

FSS
Kolaudace rekonstruované budovy na Joštově ulici se uskuteční 14. července. Hned poté začne první etapa stěhování, v důsledku čehož bude celý červenec uzavřeno studijní oddělení FSS. Slavnostní otevření již přestěhované fakulty je naplánováno na první den podzimního semestru akademického roku 2005/06, tedy na 19. září. Foto Vojtěch Moštěk.


Budova na Joštově ulici mění svou tvář
První fáze rekonstrukce probíhala za plného provozu. Na dvoře již jezdily bagry a za okny stále probíhala výuka Lékařské fakulty. Každý den od jedenácti do jedné hodiny pak dělníci ustali v práci, aby alespoň na pár hodin získali pracovníci i studenti LF klid na výzkum v laboratořích. Komplikovaná situace se zlepšila, až když se část Lékařské fakulty z budovy odstěhovala do opravených prostor bývalého areálu MEDIPO v Bohunicích, které budou součástí kampusu, a druhá část byla prozatímně umístěna do budovy bývalé transfúzní stanice pod Žlutým kopcem.

Budova na Joštově ulici sice před třemi lety prodělala opravu fasády, nicméně vnitřek byl v dost zchátralém stavu. Během rekonstrukce se mimo jiné zjistilo, že některé nosné trámy již uhnívaly a bylo jen otázkou času, kdy se zřítí. Zrovna tak bylo potřeba v celé budově vyměnit okna, aby měla lepší tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Rekonstrukce však již naplno počítala se specifickými požadavky FSS. Všechny laboratoře byly přestavěny na seminární místnosti či menší posluchárny a radikální proměnou prošly i dvě velké posluchárny s galerií, kde byly kromě celkové opravy vybudovány i kabinky pro potřebu simultánního tlumočení. Velké posluchárny, jejichž kapacita je 200 míst, jsou též náležitě vybaveny projektory a ozvučovací technikou, navíc budou vzájemně propojeny tak, aby bylo možné zvuk i obraz přenášet z jedné posluchárny do druhé. V knihovně sice nadále zůstane jako památka na původního uživatele mostový jeřáb, jinak i tento prostor se dočkal zásadních změn. Knihovna FSS by měla být především výrazně větší, počítá se v ní totiž s 210 studijními místy. Součástí bude i samostatná místnost s 18 počítači (v celé knihovně bude až 35 počítačů) a větší množství míst pro práci s notebooky.

Zastřešené atrium bude místem setkávání
Největší úpravy však prodělal dvůr budovy. "Původní dvoreček měl malou plochu a vysoké obvodové stěny, takže každý, kdo tam byl, si připadal jako na dně Macochy," vzpomíná tajemník Fakulty sociálních studií Ing. Vojtěch Moštěk. "Byla zde umístěna radiotechnická laboratoř a dvůr také sloužil jako parkoviště, to vše způsobovalo, že studenti toto místo nevyužívali k setkávání," dodává. Bývalý děkan fakulty prof. Ivo Možný tak přišel s nápadem dvůr zastřešit a vytvořit zde právě vhodnější místo pro setkávání. Střecha byla postavena na úrovni druhého patra a byla vybudována tak, aby skrze ni procházelo přirozené denní světlo do atria, jež bude zároveň celé vybaveno podlahovým vytápěním. Nacházet by se tu měla i jakási minigalerie, která by mohla sloužit k pořádání různých kulturních akcí. Do atria by mělo ústit také Krmítko, tradiční občerstvovací i odpočinkový klub FSS, který by s přestěhováním rovněž měl rozšířit svou plochu. Dalším místem setkávání se stane právě střecha atria, která bude rovněž propojena s nově vybudovanou reprezentační aulou. Aula, vybudovaná z bývalé tělocvičny, tak získá jakési předsálí pod širým nebem. "Tento prostor byl orgánem hasičského záchranného sboru definován jako místo, kde se nesmí manipulovat s ohněm, tedy kde se nesmí kouřit. Za splnění této podmínky bude plocha střechy zpřístupněna," uvedl tajemník fakulty. I z tohoto důvodu se nová budova stane zcela nekuřáckou.

Jedna z velkých poslucháren na Joštově.
V současnosti má Fakulta sociálních studií 2600 studentů, po přesunu do budovy na Joštově ulici by se měl jejich počet zvýšit až na 3300. Do doby, než se dostavĂ­ objekty v areálu kampusu v Bohunicích, určená pro Lékařskou fakultu, však budou některé prostory v nové budově FSS využívat k výuce také medici. Vytížené budou zejména dvě velké posluchárny s kapacitou 200 míst (na fotografii). Foto Vojtěch Moštěk.


V nových prostorách nové vybavení
Nová budova Fakulty sociálních studií by také měla disponovat dvěma počítačovými učebnami s padesáti počítači. Vybrané prostory budou pokryty Wi-Fi sítí. Na katedře psychologie bude pro výzkumné účely zřízena seminární místnost vybavená jednostranně průhledným sklem, které pracovníkům umožní nepozorovaně sledovat dění v místnosti. Novinkou budou také hygienické místnosti s přebalovacími pulty a židlemi pro kojící matky. "Myslím si, že jde o standard, který v takové veřejné budově dnes již musí být, stejně jako další sociální zařízení," vysvětlil Moštěk. Samozřejmostí bude i bezbariérový přístup a pohyb po celé fakultě.

Studenti katedry mediálních studií a žurnalistiky si od letošního akademického roku mohou vybírat užší specializace - vlastní praktickou žurnalistiku, mediální studia nebo zaměření na digitální studia. Požadavkům těchto nových specializací jsou přizpůsobeny i prostory v nové budově. Kromě již existujícího DTP centra a fotokomory by zde měla vzniknout i dvě střihová pracoviště, každé se dvěma až třemi počítačovými střižnami. Dle plánu by pak v jednom z nich mohlo vzniknout specializované audio-pracoviště, pro práci se zvukovými nahrávkami. K samostatné práci studentů je také určen ateliér s projektorem, místy pro notebooky a třemi stálými počítači. Naopak výuce bude sloužit další samostatná počítačová místnost pro tištěná média, ale i nové, klimatizované audiovizuální centrum s jednotným ovládacím panelem, pro nějž se v budoucnosti plánuje zakoupení modrého klíčovacího pozadí pro výuku postprodukce. Samozřejmostí je pak nákup skenerů a tiskáren pro profesionální práci s grafikou nebo moderních videokamer. "Snažíme se, aby technika nesloužila jen výuce a samostatné práci, ale usilujeme i o to, by zde probíhal výzkum, například na poli estetických strategií nových médií," vysvětluje Mgr. David Kořínek, garant studijní specializace digitální studia.

V současné době stavební práce v budově na Joštově ulici finišují, vše spěje ke kolaudaci, která by se měla uskutečnit 14. července. Hned čtyři dny nato začne první etapa stěhování. Stěhovat se nebude jen FSS, do uvolněných budov na Jaselské a Gorkého ulici se přestěhují filologické obory Filozofické fakulty a k přesunům dojde i v rámci areálu na ulici Arne Nováka. "Teď se teprve připravuje premiéra, jak se vydaří a jaký bude život v nové budově, to už záleží na nás a na studentech," uvedl na závěr tajemník Ing. Vojtěch Moštěk.

Hlavní novinky