Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita zahájí deset řízení o odebrání titulu

Je to jeden z výsledků rozsáhlé kontroly závěrečných prací, které studenti odevzdali v letech 2000–2018.

Z celkového počtu více než 124 tisíc prací odevzdaných v tomto období na Masarykově univerzitě, prošel důkladným posouzením výběr 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací, u nichž byla nalezena shoda alespoň 30 procent s jiným dokumentem. U deseti prací z let 2016–2018 rektor Mikuláš Bek rozhodl o zahájení řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti, na jehož základě může absolvent přijít o diplom a titul.

Škola může toto řízení zahájit do tří let od úspěšného vykonání obhajoby nebo státní závěrečné zkoušky. „Smyslem této rozsáhlé kontroly nebylo jen odhalit konkrétní případy, kde nám zákon nově dovoluje zpětné odebrání titulu, ale prověřit, zda máme správně nastaveny kontrolní mechanismy, a ukázat, jak můžeme naše současné preventivní nástroje proti podvodnému jednání ještě zlepšit,“ řekl rektor Bek.

Problém není zásadní, i tak je potřeba osvěta

Z provedené kontroly vyplynulo, že se tolerance vůči projevům plagiátorství ve studentských pracích na univerzitě snižuje. Nejzávažnější formy plagiátorství se ve studentských pracích na Masarykově univerzitě prakticky neobjevují. Studenti nezneužívají dříve obhájené práce svých kolegů jako celek a jen zcela ojediněle přebírají z cizích textů bez řádné citace rozsáhlé části.

Nejčastější formou pochybení jsou případy, kdy studenti nedostatečně označují rozsah, v němž doslovně nebo s minimálními úpravami přebírají kratší části jiného textu (typicky odstavce). „Ačkoli toto jednání bývá v českém prostředí stále omlouváno jako „špatná citace“, podle obecně uznávaných mezinárodních standardů jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu plagiátorství,“ zdůraznil Bek.

Děkan Lékařské fakulty MU a nastupující rektor Martin Bareš podotknul, že se nejedná o tak zásadní problém, protože problematických prací škola našla méně než jedno procento. Přesto chce vyvolat diskusi o plagiátorství nejen uvnitř univerzity, ale i na celospolečenské úrovni. „Každá univerzita by měla na základě našich výsledků udělat podobný typ kontroly. My jsme první,“ doplnil Bareš.

Program na odhalování plagiátů v závěrečných pracích

Případy posoudí komise

K mimořádné kontrole byly vybrány bakalářské, magisterské a rigorózní práce odevzdané na Masarykově univerzitě v letech 2000–2018, které vykazovaly shodu alespoň 30 procent s jiným dokumentem na internetu nebo v cizích dokumentech v úložišti univerzitního informačního systému. Z období let 2016–2018 prošly následnou kontrolou všechny práce s touto mírou shody (celkem 326 prací) . U prací z let 2000–2015 bylo na každé fakultě pro důkladnou kontrolu náhodně vybráno 100 prací (tj. celkem 900 prací), které vykazovaly tutéž minimální shodu.

Deset případů, ve kterých se zahajuje řízení o zneplatnění státní závěrečné zkoušky nebo její součásti, nyní posoudí rektorem jmenovaná komise. Na základě jejího stanoviska pak rektor do 150 dnů rozhodne, zda budou tituly odebrány. Podle Beka bude komise zjišťovat také to, do jaké míry může za nekvalitní práci školitel a bude zvažovat i etickou stránku věci. „Máme zodpovědnost za naše absolventy, kteří někde pracují a odebrání titulu jim může způsobit značné potíže,“ dodal Bek.

Univerzita rovněž připraví a bude postupně zavádět systémová opatření zaměřená zejména na prevenci plagiátorství a zvýšení povědomí o etických aspektech akademické práce.

Hlavní novinky