Přejít na hlavní obsah
Zleva nahoře: prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy Radim Polčák, prorektor pro personální a akademické záležitosti Jiří Hanuš, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant, prorektor pro rozvoj Vladimír Žítek a kancléř Marián Kišš. Zleva dole: prorektor pro internacionalizaci a statutární zástupce rektora Břetislav Dančák, prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Hana Svatoňová, rektor Martin Bareš, prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová a kvestorka Marta Valešová.

Akademický senát vyjádřil podporu novému vedení Masarykovy univerzity

Vedení bude mít sedm prorektorů, kteří podle Statutu MU zastupují rektora ve svěřené oblasti.

S návrhem nového vedení Masarykovy univerzity předstoupil v pondělí rektor Martin Bareš před Akademický senát MU, který s jeho složením vyjádřil souhlas. Členy nejužšího vedení budou vedle prorektorů také kancléř, jímž rektor jmenoval Mariána Kišše, a kvestorka Marta Valešová, která pokračuje ve funkci.

Podívejte se na profily prorektorů:

Michal Bulant

Michal Bulant,
prorektor pro vzdělávání a kvalitu

Dosavadní prorektor pro studium a IT bude pokračovat v novém vedení s agendou více zaměřenou na oblast kvality. Matematik z Přírodovědecké fakulty MU je členem vedení Masarykovy univerzity od roku 2015, předtím byl od roku 2012 předsedou Akademického senátu MU. V minulosti Michal Bulant působil na PřF jako proděkan, odborně se věnuje teorii čísel, přípravě budoucích učitelů a propagaci matematiky.

Břetislav Dančák

Břetislav Dančák,
prorektor pro internacionalizaci

Dosavadní děkan Fakulty sociálních studií MU se stane prorektorem pro internacionalizaci a také statutárním zástupcem rektora. V čele FSS stál Břetislav Dančák posledních osm let. Na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií se zaměřuje na mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost, v minulosti vedl Mezinárodní politologický ústav MU.

Jiří Hanuš

Jiří Hanuš,
prorektor pro personální a akademické záležitosti

Profesor Historického ústavu Filozofické fakulty MU a člen její vědecké rady bude zodpovědný za personální a akademické záležitosti. Odborně se zabývá obecnými dějinami 19. a 20. století, dějinami historiografie a evropskými církevními dějinami. Jiří Hanuš dlouhodobě studuje historii Masarykovy univerzity a evropského vysokého školství. Zkušenosti s vydavatelskou a organizační činností nabyl také v Centru pro studium demokracie a kultury, které spoluzakládal.

Radim Polčák

Radim Polčák,
prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy

Zakladatel a vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU bude mít na starosti legislativu a IT na univerzitě a také vztahy s firmami a partnerskými institucemi. Odborně se Radim Polčák zaměřuje na právní teorii, právo informačních a komunikačních technologií a také energetické právo. Vede časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie.

Šárka Pospíšilová

Šárka Pospíšilová,
prorektorka pro výzkum a doktorské studium

Vedoucí Centra molekulární medicíny v institutu CEITEC MU bude zodpovědná za oblast výzkumu a doktorského studia. Od počátku se podílela na přípravách vznikajícího institutu CEITEC. Šárka Pospíšilová také od roku 2003 působí na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU. Odborně se zaměřuje na molekulární genetiku nádorových onemocnění, zejména genomiku leukémií.

Hana Svatoňová

Hana Svatoňová,
prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů

Svatoňová dosud působila jako prorektorka pro vnější vztahy, nově se bude věnovat záležitostem studentů a absolventů. Geografka z Pedagogické fakulty MU je prorektorkou od roku 2016, v minulosti na své domovské fakultě působila jako proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy a jako vedoucí katedry geografie. Odborně se Hana Svatoňová věnuje využití geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země ve výzkumu krajiny, v krizovém řízení a v geografickém vzdělávání.

Vladimír Žítek

Vladimír Žítek,
prorektor pro rozvoj

Vedoucí Katedry regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU dostane na starost rozvoj Masarykovy univerzity. Vladimír Žítek se odborně zaměřuje na regionální politiku a ekonomiku, zejména na regionální inovační systémy a implikace pro inovační politiku. Do letošního února byl na ESF proděkanem pro strategii a rozvoj, v minulosti předsedal Ekonomické komisi Akademického senátu MU.

Hlavní novinky