Přejít na hlavní obsah

Nepostradatelní: Řeším promoce i sestavování rozvrhů

Jak vypadá práce studijní referentky? Vyzpovídali jsme Gabrielu Medkovou z Ekonomicko-správní fakulty MU.

V sérii nazvané Nepostradatelní vám přinášíme příběhy neakademických pracovníků, bez kterých by Masarykova univerzita nemohla fungovat.

Na začátku akademického roku stojí studenti před jejími dveřmi frontu, pak zpravidla její služby až do začátku zkouškového nepotřebují. To ale neznamená, že má studijní referentka Gabriela Medková volno. Právě naopak, na starosti má spoustu agend, které jsou pro studenty často neviditelné.

Na Ekonomicko-správní fakultě MU je součástí sedmičlenného studijního oddělení a má na starosti bakalářské kombinované studenty, navíc je také fakultní poradkyní, takže se na ni obracejí studenti nejen s ryze studijními záležitostmi.

„Je to výborná kombinace být zároveň studijní referentkou a poradkyní, velice ojediněle se totiž stane, že bych na nějakou otázku nebo problém nedokázala odpovědět nebo musela něco vyhledávat,“ říká s úsměvem Medková.

Zodpovídání dotazů studentů je jedna z hlavních částí její práce, denně přijde takových dotazů e-mailem zhruba deset, kombinovaní studenti také často volají a v klíčových obdobích, kdy se navíc vydávají nejrůznější potvrzení, chodí studenti hlavně osobně, a dveře se tak netrhnou po celý den.

I když má Medková ráda práci s lidmi a ještě raději studentům pomáhá zvládat problémy na cestě za titulem, občas je jí líto, že studenti stále méně čtou. Často by si totiž ušetřili cestu na studijní a odpověď na svůj dotaz našli na univerzitním či fakultním webu nebo informačním systému.

Nejlepší studenti studijní skoro nepotřebují

Nejvytíženějším obdobím z hlediska studentských dotazů je zkouškové. „Studenti, kteří nezvládají studijní zátěž, se začnou chodit ptát, jaké mají možnosti a o jaké výjimky si případně mohou zažádat. Obecně platí, že studenti, kteří své studium bezproblémově zvládají, studijní v podstatě nepotřebují,“ vysvětluje Medková.

Všechny žádosti o výjimku musí Medková zpracovat a předložit je proděkanovi ke schválení či zamítnutí. Rozhodnutí pak odesílá studentům, což se většinou děje ještě klasickou poštou, protože samotná žádost od studenta také přichází písemně.

Další náročné období začíná před státnicemi. Referentky musí ručně zkontrolovat studium všem studentům, kteří chtějí jít ke státnicím a často s nimi také komunikovat, když je někde problém.

„Stává se, že si studenti špatně spočítají kredity a několik jim chybí. V takovém případě studentovi hned volám a upozorňuji ho. Pokud existuje předmět, který nemá povinnou docházku a který může student ještě absolvovat, dá se situace ještě zachránit,“ říká referentka.

Protože má na starosti kombinované studium, přichází nejčastěji do kontaktu se staršími studenty, kteří zpravidla už pracují a často mají i rodinu. Protože si Medková sama vysokoškolské studium dodělávala až v pětatřiceti letech při zaměstnání a s dětmi, dokáže si velice dobře představit, v jakých situacích se její svěřenci ocitají. Před všemi takovými zároveň smeká.

Hodiny a hodiny v ISu

Velká část práce studijních referentek se odehrává v útrobách informačního systému. Přes léto nejen že chystaly celou agendu studia na následující akademický rok, což obnáší třeba vyřízení zápisů do dalších semestrů nebo odbavení žádostí o uznání předmětů, ale také převáděly všechna studia do nových studijních programů, které vznikly po reakreditaci.

Největší agendou je pak pro referentky přijímací řízení. Ihned po uzavření sběru přihlášek je začínají vyřizovat, po uskutečnění testů studijních předpokladů pak výsledky předkládají přijímací komisi a posílají studentům rozhodnutí. Téměř plynule pak navazují zápisy do studia, které probíhají plně v režii studijního oddělení.

„Já mám pak konkrétně na starosti také organizaci imatrikulací, promocí a udělování cen děkana. Zařizuji vždy celou akci od fotografa přes hudbu až po občerstvení nebo tisk seznamů či imatrikulačních listů,“ vyjmenovává Medková.

Podobnou prací co do délky přípravy a složitosti domlouvání je pak vytváření rozvrhu pro kombinované studenty. Ti bakalářští mají výuku jednoho semestru rozvrženou do čtyř víkendových setkání, vždy začínají v pátek odpoledne a pokračují v sobotu celý den. Medková tak musí všechny přednášky za sebe vhodně naskládat s přihlédnutím k preferencím jednotlivých vyučujících. Teprve pak rozvrh nahrává do ISu, kde si ho studenti mohou stáhnout.

Vždy, když se blíží nějaké důležité datum, třeba termín pro podání žádosti o zápis do dalšího semestru nebo pro registraci předmětů, vygeneruje si Medková seznam „svých“ studentů a hromadně jim pošle e-mail s upozorněním. Má přitom vyzkoušeno, že na její zprávy studenti opravdu reagují.

Odměnou je poděkování

„Největší odměnou za veškerou dřinu při řešení studentských záležitostí je pro mě buď poděkování, které často od studentů přichází, nebo jen to, že je pak vidím na promocích a vím, že i přes potíže to nakonec vše zvládli,“ svěřuje se referentka.

Klíčové pro ni je, že do práce chodí do skvělého kolektivu. S dalšími kolegyněmi často společně probírají složitější případy a navzájem si radí. Medková se navíc často vžívá do situace studentů, protože jako na poradkyni Poradenského centra MU se na ni studenti obracejí i se záležitostmi, které vyžadují spíše psychologickou podporu. Není proto divu, že se pak ve chvílích volna ráda vydává do přírody, kde si dokáže vyčistit hlavu.

Hlavní novinky