Přejít na hlavní obsah

Na děkana Lékařské fakulty MU kandiduje Martin Repko

Jako jediný kandidát se akademické obci fakulty představí 14. října. Volba bude následovat 22. října.

Martin Repko.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity volí nového děkana. O funkci se uchází jediný kandidát, současný proděkan pro anglické studium a internacionalizaci a statutární zástupce děkana Martin Repko. Oznámila to dnes volební komise, která do dnešního dne sbírala nominace.

Fakultu vedl od února 2018 do konce letošního srpna Martin Bareš, který na děkanský post rezignoval k 1. září, kdy se ujal funkce rektora Masarykovy univerzity.

Z programového prohlášení Martina Repka plyne, že podporuje změny a reformy, které se podařilo na fakultě za poslední rok a půl realizovat. Za specifické výzvy, kterým bude fakulta v dalších letech čelit, považuje zejména dokončení výstavby Simulačního pracoviště a zajištění jeho provozu, přizpůsobení přijímacího řízení a výuky vládnímu rozhodnutí o navýšení počtu studentů všeobecného lékařství nebo akcentaci podílu fakulty na specializačním vzdělávání.

Zasadit se chce o implementaci certifikátu HR Award nebo zavedení interní grantové agentury na podporu vědy a výzkumu. Podrobněji svou představu o rozvoji fakulty popisuje v programovém prohlášení.

Známé jsou už i klíčové termíny související s volbou kandidáta na děkana. Už tento čtvrtek 10. října budou mít členové akademické obce možnost položit kandidátovi dotazy v online diskusi v rámci Informačního systému MU, a to mezi 14 a 17 hodinou. Na pondělí 14. října je na 17 hodin svoláno shromáždění akademické obce fakulty k diskuzi s kandidátem. Konat se bude v aule bohunického kampusu. Volba kandidáta na děkana členy Akademického senátu Lékařské fakulty MU se odehraje v úterý 22. října od 14 hodin na stejném místě.

Hlavní novinky