Přejít na hlavní obsah

Festival, výstava i pieta. Univerzita připomene obě listopadová výročí

Masarykova univerzita uctí památku obětí nacistických perzekucí a nabídne reflexi sametové revoluce i následujícího přerodu společnosti.

Na propojení minulosti a současnosti a reflexi polistopadového vývoje se zaměří akce, které na připomínku kulatých výročí událostí z listopadu 1939 a listopadu 1989 pořádá Masarykova univerzita. Chystá Festival 30 let svobody, výstavu přibližující dění na univerzitě v průběhu nacistické okupace i pietu za oběti této okupace z řad studentů a akademiků.

„17. listopad 1989 považuji za klíčový milník našich životů a života celé naší společnosti. A myslím, že ve světle 30. výročí tohoto zlomového okamžiku našich moderních dějin bychom si měli opakovaně připomínat, že jsme vlastně velmi šťastná a privilegovaná generace, protože žijeme v časech, kdy máme svobodu. Za její udržení jsme ale zároveň spoluodpovědní,“ řekl rektor MUNI Martin Bareš.

Výstava a pieta připomenou oběti okupace 

Připomínání obou kulatých výročí začne už 6. listopadu, kdy bude zahájena výstava s názvem Masarykova univerzita 1939-1945. Ve volně přístupném prostoru před budovou rektorátu univerzity na Žerotínově náměstí v Brně budou jednotlivé panely upozorňovat na nejtragičtější období dějin univerzity, na éru nacistické okupace a šestileté uzavření školy. Na osudech profesorů a studentů budou moci návštěvníci vidět různé druhy reakcí na dramatické události v dějinách národa i školy.

Ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím se bude 12. listopadu v 19 hodin konat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně také pontifikální mše svatá, která bude sloužena jako poděkování ke 100. výročí od začátku výuky na Masarykově univerzitě a k uctění památky obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů MUNI. Hlavním celebrantem bohoslužby bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Čtvrtek 14. listopadu pak bude věnován pietě za oběti nacistické okupace. V areálu Kounicových kolejích, kde nacisté během druhé světové války popravovali zatčené nejen z řad vysokoškoláků a jejich učitelů, budou současní studenti od 15.45 číst jména obětí. Na to pak v 16.30 naváže kladení věnců a kytic, projev rektora Masarykovy univerzity, scénické čtení ze vzpomínek jednoho z vězňů Kounicových kolejí a zapálení svíček. Po skončení piety bude možné si prohlédnout tamní pamětní síň.

Festival 30 let svobody

Vrcholem vzpomínkových akcí bude třídenní Festival 30 let svobody. Program, který se bude z velké části konat v Univerzitním kině Scala, je rozdělený do tří tematických okruhů a každý den bude reflektovat jeden z nich. V sobotu 16. listopadu se bude mluvit o předlistopadovém vývoji v komunistickém Československu a rozdělení tehdejšího světa. V kině Scala se budou promítat dva tematické dokumenty a od 19.00 začne diskuse s Jiřím Černým, Zdenou Mašínovou, Petrem Oslzlým, Milanem Uhdem a Kateřinou Šimáčkovou.

Program samotného výročního dne 17. listopadu počítá s tradičním lampionovým průvodem, který začne v 17.17 na brněnském náměstí Svobody. Ještě předtím vystoupí na náměstí od 16.30 rektoři brněnských vysokých škol v rámci akce Brněnský sedmnáctý. Po průvodu budou moci nejen jeho účastníci přijít znovu do Scaly, kde bude zahájena výstava archivních materiálů z listopadových událostí, které zapůjčili Archiv MU, Archiv bezpečnostních složek a pamětníci. Následně se bude promítat střihový dokument, který Masarykova univerzita připravuje ve spolupráci s Českou televizí, pod názvem Brněnský listopad.

Univerzitní kino Scala bude centrem dění také v pondělí 18. listopadu. V 18 hodin se tam uskuteční beseda osobností reflektující polistopadový společenský vývoj, na kterou přijali pozvání Josef Jařab, Karel Schwarzenberg, Anna Šabatová, Miroslav Vaněk, Eliška Wagnerová a Petr Zeman. Následovat bude promítání filmů Moje Svoboda a Staříci, snímku, jehož námětem je spravedlnost a vyrovnání se s komunistickou minulostí.

V tentýž den, tedy v pondělí 18. listopadu ve 14 hodin, pořádají Katedra historie a Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty MU konferenci s názvem 30 let svobody aneb Demokracie není samozřejmost. Přímí účastníci sametové revoluce zde budou hovořit hlavně s učiteli a studenty učitelství o tom, jak ve výuce přistupovat k tématům, která jsou stále ještě živá.

Hlavní novinky