Přejít na hlavní obsah
Přednáškový sál v ústavu soudního lékařství ozdobily kromě vlajek dvou fakult, které jako první zahájily výuku, také portréty profesorů, z jejichž přednášek se četlo: Jaroslava Kallaba a Pavla Ludvíka Kučery.

Video: Masarykova univerzita si připomněla 100 let od prvních přednášek

Výročí oslavila imatrikulací studentů Právnické a Lékařské fakulty MU a čtením z dobových přednášek.

Videozáznam najdete na konci článku.

Přesně 12. listopadu uplyne 100 let od okamžiku, kdyby byla na Masarykově univerzitě oficiálně zahájena výuka. Škola si toto výročí dnes připomněla slavnostní imatrikulací spojenou se čtením úryvků z dobových přednášek. Akce se konala v budově ústavu soudního lékařství v ulici Tvrdého, jedné z prvních původních budov, které se pro Masarykovu univerzitu za první republiky speciálně postavily.

Výuku na Masarykově univerzitě slavnostně zahájil 11. listopadu 1919 tehdejší rektor Karel Engliš. Obřad se odehrál v aule biskupského alumnátu, tehdejším sídle Právnické fakulty MU a dnešním sídle rektorátu Vysokého učení technického. Hned druhý den měli tamtéž první přednášku medici. Přednesl ji Edward Babák na téma Úvod ke studiu lékařskému.

Její znění se nedochovalo, zato první přednáška pro právníky, kterou přednesl proděkan Jaroslav Kallab na téma „Smysl a cíl studia právnického“, k dispozici je. Právě Lékařská a Právnická fakulta MU byly první dvě fakulty z celkem čtyř zakládajících, které na podzim roku 1919 výuku zahájily. Ukázku z Kallabovy přednášky a také z inaugurační řeči druhého rektora a prvního děkana lékařské fakulty Pavla Ludvíka Kučery na téma „Vznik a zánik nemocí“ si jako připomínku na dobu vzniku školy vyslechli studenti po slavnostní imatrikulaci. Přednesli je profesoři Ladislav VojáčekMiroslav Hirt. Na obřad byly navíc speciálně pro tuto příležitost převezeny olejomalby zpodobňující Kallaba a Kučeru.

Přednáška Ladislava Vojáčka o Jaroslavu Kallabovi.
Přednáška Miroslava Hirta o Pavlu Ludvíku Kučerovi.

K imatrikulovaným studentům promluvili také děkani obou stoletých fakult. "Nechtěl bych, abychom byli zahledění sami do sebe, právníci mají odpovědnost za celou společnost, musí si být vědomi komplexnosti celého světa. Já vím, že celá řada předmětů, které řadíme do studijního plánu, se jeví jako zbytečná, na druhou stranu je jejich cílem dát vám studentům širší vzdělání a možnost nahlédnout problémy z více stran," uvedl děkan Právnické fakulty MU Martin Škop. Navázal na něj děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko, který studenty vyzval k hrdosti na minulé úspěchy osobností univerzity, ale i přijímání výzev, které přináší budoucnost. "Přeji vám a věřím tomu, že vyhrajete ve svém studijním boji, který vás nyní čeká," řekl Repko.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.
Děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.
Děkan Právnické fakulty MU Martin Škop.

Ústav soudního lékařství sídlí v budově, která patří mezi ty, jež se měly pro nově zřízenou univerzitu v Brně postupně vybudovat, z většiny plánů ale nakonec kvůli hospodářské krizi na dlouhá desetiletí sešlo. Budova byla jako jedna z mála otevřena v říjnu 1930 a přednášková místnost, ve které se imatrikulace s přednáškami odehraje, se od té doby prakticky nezměnila. Dnes patří Fakultní nemocnici u svaté Anny, výuka studentů Lékařské fakulty MU tu však stále probíhá.

Oslavy stého výročí založení Masarykovy univerzity budou v průběhu podzimu pokračovat i dalšími akcemi. K výročí zahájení výuky medicíny na Masarykově univerzitě je od 23. října otevřená výstava, která přibližuje počátky zdravotnického vzdělávání na Moravě a shrnuje sto let činnosti Lékařské fakulty MU. K vidění je v jižní chodbě Univerzitního kampusu Bohunice až do jara 2020. Na vydání ještě čeká druhý díl Dějin Právnické fakulty Masarykovy univerzita (1919-2019).

Podívejte se na záznam akce

Hlavní novinky