Přejít na hlavní obsah

Objevitel proteinu chránícího před rakovinou převzal čestný doktorát

Britský nádorový biolog David Philip Lane se 15. listopadu stal čestným doktorem Masarykovy univerzity v oboru lékařských věd.

Sir David Lane a Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty MU.

Přední světový odborník na karcinogenezi se proslavil především objevem proteinu p53, který zabraňuje vzniku nádorů. Aktuálně Lane působí jako vedoucí vědecký pracovník Agentury pro vědu, technologii a výzkum v Singapuru. Čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa převzal v univerzitní aule na návrh Lékařské fakulty MU.

Sir David Lane pochází z Velké Británie, kde vystudoval mikrobiologii a imunologii. Když působil jako postdoktorský výzkumný pracovník v laboratořích ústavu Imperial Cancer Research Fund v Londýně, podařil se mu objev takzvaného nádorového supresoru p53, který má velký význam v prevenci rakoviny. Tento protein se podílí na zastavení buněčného cyklu či vyvolání buněčné smrti v reakci na aktivaci nádorových genů, poškození DNA a stres. V roce 1993 jej časopis Science vyhlásil „molekulou roku“ a je předmětem více než 50 tisíc odborných článků. Protein p53 kóduje gen TP53, který patří mezi nejčastěji mutované geny u lidských nádorů.

Sir David Lane a rektor Martin Bareš při zápisu do pamětní knihy Masarykovy univerzity.

Profesor Lane se proteinu p53 a jeho roli v buňkách věnoval ve své vědecké práci dál a zkoumal také možnosti využití jeho funkce k vývoji nových způsobů léčby rakoviny a zasloužil se o také o posun základního výzkumu do klinické praxe. Od roku 1989 navázal spolupráci s brněnskými vědci, především Bořivojem Vojtěškem z Masarykova onkologického ústavu, který se také podílel na významných objevech a pracích o proteinu p53.

Podívejte se na videozáznam (obřad začíná v čase 6:00)

Udílení čestného doktorátu UK

Sledujte od 10 hodin přímý přenos z předávání čestného doktorátu Masarykovy univerzity Davidu Lane.

Zveřejnil(a) Masarykova univerzita dne Pátek 15. listopadu 2019

Hlavní novinky