Přejít na hlavní obsah

Ministr školství poprvé ocenil vysokoškolské pedagogy. Mezi nimi i Zdeňka Bochníčka

Kromě něj vyznamenal také trojici vynikajících studentů z MUNI: Jaroslavu Ježkovou, Ravi José Tristao Ramose a Janu Havlovou.

(zleva) Jana Havlová a Ravi José Tristao Ramos, Jaroslava Ježková a Zdeněk Bochníček

Zdeněk Bochníček, který působí na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU, je mezi studenty opravdu oblíbený. Svědčí o tom i skutečnost, že získal dvě Ceny rektora pro vynikající pedagogy a nově jeho práci ocenil také ministr školství.

Proděkan přírodovědecké fakulty pro studium patří mezi prvních pět vysokoškolských učitelů, kteří včera přezvali od ministra školství Roberta Plagy cenu za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Jde o zcela nové ocenění, jehož cílem je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a inovací v této oblasti.

Zdeněk Bochníček

Zdeněk Bochníček učí fyziku a didaktiku fyziky a zasazuje se o popularizaci obou těchto disciplín. Prostřednictvím fyzikálních praktik otevírá Přírodovědeckou fakultu MU středoškolákům i jejich učitelům a s fyzikálními představeními jezdí také do škol. Podpořit výuku fyziky se snaží i v rámci takzvané Fyzikální kavárny, která funguje na fakultě už 13 let a kde si studenti a učitelé fyziky vyměňují zkušenosti a ukazují pokusy, které mohou oživit výuku tohoto předmětu.

„Je to pro mě velká pocta a cena pro mě hodně znamená. Skvělých učitelů je ale určitě mnohem víc než nás oceněných,“ řekl Bochníček. Dodal, že výuka ho ze všech činností akademika baví nejvíc. „Už na základní škole jsem doučoval spolužáky a bavilo mě přemýšlet nad tím, jak jim věci vysvětlit tak, aby je pochopili. Asi od osmnácti let jsem pak za doučování dostával i peníze,“ vzpomíná na své učitelské začátky s tím, že studenti poznají, když pedagoga výuka baví a oceňují to.

Ceny pro vynikající studenty

Zatímco učitele ocenil ministr letos poprvé, už pět let udílí ceny vynikajícím studentům a absolventům a také za jejich mimořádné činy. Letos cenu získalo deset studentů, z toho tři z Masarykovy univerzity. Jsou to Jaroslava Ježková, Ravi José Tristao Ramos a Jana Havlová.

Jaroslava Ježková

Cenu v bakalářském studijním programu získala Jaroslava Ježková, která na Přírodovědecké fakultě MU studuje geografii a specializuje se na takzvanou fluviální geomorfologii, tedy sledování vodních toků a jejich proměny zásahem člověka. Aktivně se zapojuje do různých aktivit, spoluorganizovala například Geomorfologickou konferenci nebo aktivity na Noci vědců a pomáhala také dalším studentům s terénními pracemi.

Ravi José Tristao Ramos

Z Přírodovědecké fakulty MU je také Ravi José Tristao Ramos, který studuje biochemii. Při práci na bakalářském projektu, což byla bioinformatická analýza, se mu podařilo vyvinout nové algoritmy pro fylogenetickou analýzu a pro lokální seřazení sekvencí pro hledání vývojových vztahů mezi organismy.

Jana Havlová

Posledním oceněným je doktorandka z Právnické fakulty MU Jana Havlová. Je od narození neslyšící a využívá kochleární implantát. Zaměřuje se především na oblast lidských práv, konkrétně na problematiku neslyšících a jejich pracovní a společenské zařazení. V minulosti byla prezidentkou Evropské unie neslyšící mládeže.

Hlavní novinky