Přejít na hlavní obsah

Ekotoxikolog John Paul Giesy získal čestný doktorát MUNI

Čestný doktorát Masarykovy univerzity v oboru environmentálních věd dnes převzal na návrh Přírodovědecké fakulty MU slavný americký vědec.

John Paul Giesy a Luděk Bláha, proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční styky a doktorské studium Přírodovědecké fakulty MU.

Videozáznam z obřadu najdete na konci článku.

John Paul Giesy se věnuje především monitorování potenciálně jedovatých látek v životním prostředí a posuzování ekologických rizik u živočichů. Jako první mimo jiné upozornil na to, že perfluorované sloučeniny využívané například při výrobě impregnačních látek nebo teflonu jsou novou třídou látek, která znečišťuje životní prostředí a má řadu zdravotních rizik. Mnohé z nich jsou již dnes zakázány.

Giesy se narodil ve Spojených státech amerických. Absolvoval Michiganskou státní univerzitu, kde studoval limnologii, tedy vědu zabývající se studiem zejména jezer a přehrad. Od roku 2006 působí v Kanadě, aktuálně na Univerzitě v Saskatchewanu. Zabývá se mimo jiné toxikologickými studiemi u volně žijících živočichů. Soustředí se při tom na výzkum látek, které ovlivňují endokrinní systém živočichů, tedy jejich hormonální rovnováhu.

Americký vědec patří mezi nejproduktivnější autory a je nejcitovanějším odborníkem v oblasti ekologických věd. Už přes třicet let spolupracuje s centrem RECETOX Přírodovědecké fakulty MU, které se věnuje problematice toxických látek v životním prostředí a výzkumu jejich vlivu na člověka. Díky této spolupráci mohla řada mladých českých vědců nabrat zkušenosti na krátkodobých i dlouhodobých stážích ve Spojených státech i Kanadě.

Profesor Giesy jako člen vědecké rady centra RECETOX také přispěl k zisku několika evropských projektů, které v tomto roce přinesly Masarykově univerzitě zhruba jednu miliardu korun na posílení výzkumu v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví lidí.

Předání čestného doktorátu se odehrálo v aule na fakultě sociálních studií.
John Paul Giesy při přednášce.
Přípitek s rektorem Martinem Barešem v atriu fakulty sociálních studií.
John Paul Giesy se zapisuje do pamětní knihy Masarykovy univerzity.

Podívejte se na videozáznam z obřadu (začátek v čase 5:30)

Udílení čestného doktorátu

Sledujte od 10 hodin živý přenos ze slavnostního udílení čestného doktorátu Masarykovy univerzity Johnu Paulu Giesymu

Zveřejnil(a) Masarykova univerzita dne Čtvrtek 5. prosince 2019

Hlavní novinky