Přejít na hlavní obsah

Dva absolventi MUNI přijdou o titul. V dalším případě bude zneplatněna obhajoba

Tři případy vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky jsou výsledkem rozsáhlé kontroly závěrečných prací, které na Masarykově univerzitě studenti odevzdali v letech 2000–2018.

Na základě doporučení přezkumných komisí o tom rozhodl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Poté, co rozhodnutí nabude právní moci, přijde jeden absolvent o bakalářský titul, jeden o magisterský titul a v jednom případě bude zneplatněna obhajoba závěrečné práce, protože toto studium nakonec k získání titulu ani nedospělo.

Program na odhalování plagiátů

Z celkového počtu více než 124 tisíc prací odevzdaných ve sledovaném období, prošel důkladným posouzením výběr 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací, u nichž byla s pomocí elektronického systému na odhalování plagiátů nalezena shoda alespoň 30 procent s jiným dokumentem. U deseti prací z let 2016–2018, kde bylo doloženo podezření z plagiátorství a zároveň byla splněna zákonem stanovená maximálně tříletá lhůta od data obhajoby, bylo v srpnu 2019 zahájeno řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti. Těmito pracemi se pak zabývaly přezkumné komise.

„V sedmi z deseti posuzovaných případů se dle názoru komise jednalo o pochybení menšího rozsahu nebo závažnosti, než jaká by zavdávala příčinu ke zneplatnění části státní závěrečné zkoušky,“ uvedl prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity Michal Bulant. O titul tak přijde jeden absolvent bakalářského studijního oboru Veřejná správa Právnické fakulty MU a jeden absolvent magisterského studijního oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy Pedagogické fakulty MU.

Smyslem rozsáhlé kontroly závěrečných prací nebylo jen odhalit konkrétní případy, ale prověřit i vnitřní kontrolní mechanismy a případně zavést nová systémová opatření. Shromážděné podněty zaměřené na prevenci plagiátorství a zvýšení povědomí o etických aspektech akademické práce budou nyní rozpracovány v rámci centralizovaného projektu ministerstva školství, do kterého se zapojilo 12 vysokých škol a jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita. Tématu prevence plagiátorství ve studentských pracích bude také věnována dubnová konference Hodnocení kvality vysokých škol v Telči.

Hlavní novinky