Přejít na hlavní obsah

Brno ocenilo významné osobnosti. Řada je spjatá s MUNI

Mezi patnácti vyznamenanými je i šest pedagogů a absolventů Masarykovy univerzity.

Zubní lékař Jiří Vaněk přebírá cenu od primátorky Markéty Vaňkové.

Celkem patnáct osobností převzalo včera od primátorky Markéty Vaňkové Cenu města Brna pro rok 2019. Jsou mezi nimi i pedagogové z Masarykovy univerzity.

Cenu převzal zubní lékař Jiří Vaněk a anglista a někdejší šéf Centra zahraniční spolupráce MU Thomas Donaldson Sparling. Ocenění získali také absolventi MUNI, básník Vít Slíva a etnoložka Vlasta Svobodová. Absolventy Masarykovy univerzity jsou i oceněný historik Jiří Pernes, který také externě přednáší na Fakultě sociálních studií MU, a lékařka a výzkumnice Zdenka Hradečná.

Zdenka Hradečná

V kategorii přírodních věd si cenu odnesla absolventka Lékařské fakulty MU Zdenka Hradečná. Byla první ženou, která v Československu v 50. letech po proškolení v zahraničí pracovala v biologickém ústavu na Masarykově univerzitě s elektronovým mikroskopem. Na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR vedla oddělení molekulární biologie virů a bakterií a zkoumala účinek ionizujícího záření. Od roku 1993 až do současnosti působí v McArdle laboratoři pro výzkum rakoviny na Lékařské fakultě Univerzity ve Wisconsinu v USA.

Jiří Pernes

Za společenské vědy byl oceněn historik Jiří Pernes, který je absolventem Filozofické fakulty MU. Odborně se zaměřuje na moderní československé dějiny. Na začátku 90. let byl ředitelem Moravského zemského muzea, posléze působil v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, řadu let byl vedoucí jeho brněnské pobočky, jejíž vznik inicioval. Působil také v Ústavu pro studium totalitních režimů. Na MUNI externě přednáší.

Vít Slíva

Za literární činnost byl vyznamenán básník Vít Slíva, která je absolventem češtiny a filozofie na Filozofické fakultě MU. Držitel ceny Magnesia litera za rok 2003 za sbírku Bubnování na sudy je dlouholetým učitelem na Biskupském gymnáziu. V průběhu 80. let se kolem něj zformovalo volné sdružení básníků označované jako královopolská škola.

(vlevo) Thomas Donaldson Sparling

Thomas Donaldson Sparling, který dostal cenu za mezinárodní spolupráci města Brna, je rodákem z Kanady, studoval v Torontu, od roku 1969 se učil česky a v letech 1977 až 2009 učil na Filozofické fakultě MU anglistiku. Byl také dlouholetým ředitelem Centra zahraniční spolupráce MU, od roku 2010 působí ve vedení Brno Expat Centre.

Vlasta Svobodová

Za žurnalistiku a publicistiku získala cenu etnoložka, novinářka a režisérka Vlasta Svobodová. Na Filozofické fakultě MU vystudovala dějiny umění a etnologii, více než třicet let působila v Ústavu pro etnografii a folkloristiky Akademie věd ČR, kde se věnovala tématu tradic lidové kultury, zejména obřadů, zvyků a slavností na jižní Moravě a Vysočině. Je také autorkou filmů, které se zabývají mimo jiné osobnostmi Brna a jeho kulturním bohatstvím.

Jiří Vaněk

Zubní lékař Jiří Vaněk, vyznamenaný v oblasti lékařské vědy a farmacie, patří mezi legendy svého oboru, ve kterém působí přes 50 let. Stomatologii vystudoval na Masarykově univerzitě v roce 1963, v roce 1967 nastoupil na II. stomatologickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty MU - od roku 1994 byl 18 let jejím přednostou (od roku 1999 pod názvem Stomatologická klinika). Působil také jako proděkan Lékařské fakulty MU.

Hlavní novinky