Přejít na hlavní obsah

Nepostradatelní: Bezpečnost studentů na výjezdech řešíme nonstop

V Centru zahraniční spolupráce MU má Adam Hykl na starosti financování studijních výjezdů, kromě toho ale řeší i bezpečnost vysokoškoláků.

Adam Hykl se snaží vždy dotáhnout proces do stavu, kdy je student přijat na zahraniční univerzitu, následnou fázi pak přebírají kolegové z takzvaného mobilitního týmu.

Na oddělení strategie a mezinárodního marketingu pracuje Hykl jako projektový manažer a největší část pracovní doby mu zabírá administrace výjezdů v rámci programu Erasmus+ ICM. Tyto mimoevropské zahraniční výjezdy studentů a zaměstnanců univerzity sice využívá méně zájemců než ty evropské, práce je s nimi ale více. S kolegy připravuje Hykl žádosti o financování zahraničních aktivit na budoucí akademické roky, komunikuje s partnerskými univerzitami nebo připravuje výběrová řízení.

„Žádosti o financování mimoevropských mobilit se posuzují kvalitativně, což mimo jiné znamená, že musíme zodpovědět řadu otázek týkajících se naší univerzity i partnerství s každou jednotlivou univerzitou v zahraničí. Takový projekt pro ministerstvo nebo třeba Dům zahraniční spolupráce může mít i několik stovek stran a připravujeme ho třeba několik měsíců,“ popisuje Hykl.

Kromě toho, že s kolegy koordinuje spolupráci s prioritními či dlouholetými partnery, v poslední době nově oslovuje i fakulty, které mohou pojmenovat země či univerzity, kterým dávají přednost.

Nestará se ovšem jen o domlouvání samotné spolupráce univerzit, ale také o přípravu výběrových řízení a nominačních procesů pro vyjíždějící. Hykl se totiž snaží vždy dotáhnout proces do stavu, kdy je student přijat na zahraniční univerzitu, přičemž následnou fázi pak přebírají kolegové z takzvaného mobilitního týmu.

Kontakt se studenty ale ani pro něj výběrovým řízením nekončí. Druhou významnou částí jeho práce je zajišťování bezpečnosti studentů – týká se to jak těch na výjezdech, tak těch, kteří přijedou ze zahraničí do Česka. Hykl je součástí týmu bezpečnostních koordinátorů, kteří se jednak snaží integrovat všechny dílčí kroky spojené s bezpečností do jednotné strategie, jsou ale i operativními osobami, které si třeba předávají krizový telefon, na který může každý student ze zahraničí kdykoliv zavolat.

Funkčnost jednotlivých postupů si Hykl se svými kolegy vyzkoušel naposledy při řešení krize v Číně v souvislosti s rostoucím rizikem nákazy koronavirem. Dostali upozornění od ministerstva zahraničí a v tu chvíli začali shromažďovat informace ze všech dostupných zdrojů.

„Z našich databází jsme byli schopni okamžitě zjistit, kolik studentů v Číně máme, a postupně jsem se i díky fakultním koordinátorům ujistili, že jsou všichni v pořádku," popisuje systém Hykl.

Jakmile se situace o něco zhoršila, doporučili studentům zvážit návrat domů. „Studentům, kteří mají do Číny vyjet na jarní semestr, jsme zároveň doporučili, aby svou cestu odložili. Jakmile jsme vyřešili tyto akutní věci, začali jsme pak dále řešit situaci čínských studentů, kteří původně měli přijet na studium k nám v jarním semestru,“ líčí postup Hykl s tím, že součástí jeho práce je i vytváření scénářů pro možné krizové situace.

Hlavní novinky