Přejít na hlavní obsah

Tři univerzity se společně zaměří na umělou inteligenci

Masarykova univerzita, České vysoké učení technické a Univerzita Karlova podepsaly memorandum o spolupráci.

(zleva) Rektor Univerzity Karlovy Tomáš ZIma, rektor ČVUT Vojtěch Petráček a prorektor MUNI Radim Polčák.

Umělá inteligence bude brzy ovlivňovat život lidí tak zásadním způsobem jako žádná jiná technologie. Její rozvoj a odpovědné nakládání je proto důležité nejen pro vědce a akademiky, ale i státy jako celek a Evropskou unii. ČVUT, Univerzita Karlova a Masarykova univerzita proto včera podpisem memoranda zahájily projekt vybudování Evropského centra excelence v oblasti umělé inteligence pro bezpečnější společnost.

Základem vznikajícího centra je konsorcium vysokých škol, které se plánuje rozšířit o zahraniční partnery, a vytvořit tak nadnárodní regionální Evropské centrum excelence. Třemi pilíři, které mají podporovat excelentní výzkum v oblasti umělé inteligence a bezpečnosti, má být komunikační kancelář pro sdílení informací především z EU a platforma pro výzkum právních, etických, ekonomických a obecně společenských dopadů vývoje umělé inteligence. Srdcem projektu je pak takzvaná nespecifická podpora pokročilého výzkumu, po vzoru americké agentury DARPA, která má doplnit stávající grantovou a projektovou podporu. Průřezově bude centrum koordinovat a napomáhat budování infrastruktury, transferu technologií do praxe a spolupráci se soukromou sférou.

„Od této iniciativy si slibujeme další posílení pozice našich výzkumných univerzit v evropském excelentním výzkumu. Například v kyberbezpečnosti jsme v České republice díky unikátní kombinaci výborného výzkumu v technických a společenskovědních oborech na absolutní evropské špičce. Jsem si jist, že ve vzájemné spolupráci českých výzkumných univerzit a vlády, na které jsme se nyní dohodli, jsme schopni dosáhnout stejného postavení i v oblasti autonomních technologií,” uvedl Radim Polčák, prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy Masarykovy univerzity.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je cílem plánovaných aktivit vytvořit co nejlepší podmínky pro tuzemský už existující výzkum umělé inteligence a vybudovat nadnárodní platformu, která se zapojí do výzev v rámci Evropského ekosystému umělé inteligence. Evropská komise počítá se vznikem Evropských center excelence, které chce propojit a koordinovat do sítí se specifickým zaměřením. Dnes spuštěný projekt se má zaměřit na otázky umělé inteligence a bezpečnosti, v nichž český výzkum a vývoj dlouhodobě vyniká a propojit se s dalšími stejně zaměřenými centry v EU.

Hlavní novinky