Přejít na hlavní obsah

MUNI protáhla zrušení kontaktní výuky až do 13. dubna

Masarykova univerzita prodloužila a doplnila mimořádná opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš dnes prodloužil a doplnil opatření přijatá v návaznosti na aktuální vývoj situace ohledně šíření nákazy koronavirem. Mimořádné opatření rektora, kterým se ruší veškerá kontaktní výuka, nově platí od 11. března do 13. dubna.

„Reagujeme na aktuální vývoj a všechna opatření zpřesňujeme tak, abychom ochránili zdraví studentů, zaměstnanců a okolí a zároveň zajistili základní chod instituce v této mimořádné situaci,“ řekl rektor Martin Bareš s tím, že opatření se budou zpřesňovat.

Pro studenty a širší veřejnost budou až do 13. dubna uzavřeny všechny budovy a další prostory vysoké školy, s výjimkou účasti na jednáních statutárních a jiných orgánů univerzity. Budovy zůstanou přístupné pro zaměstnance. Omezení chodu univerzity se netýká činností souvisejících s výzkumem a vývojem. Doktorandi a další studenti se mohou těchto aktivit účastnit, pokud jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě. Pro všechny zaměstnance však platí, že tam, kde je to možné, je upřednostňována práce z domu.

Veškerá výuka se bude odehrávat distanční formou, prostřednictvím e-learningu a dalších nekontaktních forem. Konzultace a další komunikace se studenty bude pouze v dálkové formě. Změny v plnění studijních povinností, včetně termínu odevzdávání úkolů, se řídí specifiky podle jednotlivých oborů, a proto o nich rozhodují děkani nebo garanti příslušných kurzů. Pro studenty zůstanou uzavřené knihovny, případně budou podle možností prezenční výpůjčky nahrazeny distančními a vracení půjčených publikací se bude řešit bez osobního kontaktu. Tam, kde to bude možné, budou studentům zpřístupněny publikace v digitalizované podobě.

V provozu zůstávají koleje a menzy. Na kolejích byly vyčleněny speciální pokoje pro případ, že by bylo nutné řešit ubytování osob s nařízenou karanténou. Provádí se pravidelná dezinfekce společných prostor, kde je počet přítomných osob omezen na maximálně 75 lidí. Výdej jídel se bude řešit pomocí objednávkového systému, tak aby nedocházelo ke kumulaci osob ve frontách. Sezení v prostorách menzy je upraveno tak, aby místa k sezení byla od sebe vzdálena minimálně dva metry.

Aktuální informace vždy najdete na muni.cz/koronavirus. Pokud máte dotazy k opatřením na Masarykově univerzitě, můžete se obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavní novinky