Přejít na hlavní obsah

Univerzita přesunula testy přijímacího řízení na červen

S ohledem na vývoj pandemie nemoci COVID-19 přesouvá Masarykova univerzita termín konání Testů studijních předpokladů.

Původní termín, který byl 25. až 26. dubna, se ruší a přesouvá se na 20. až 21. června tohoto roku. Úspěšné zvládnutí Testů studijních předpokladů (TSP) je podmínkou k přijetí na sedm z devíti fakult MU, výjimkou je Lékařská fakulta MU a Fakulta sportovních studií MU. V letošním roce má TSP skládat 15 723 uchazečů.

Masarykova univerzita zaslala tuto informaci e-mailem všem uchazečům o studium, kterých se přesun termínu testů týká. Nové červnové termíny doplní ještě mimořádný termín pro uchazeče akutně nemocné či omluvené ze závažných důvodů spojených s epidemií COVID-19.

S ohledem na epidemiologickou situaci budou TSP v nových termínech organizovány tak, že v učebnách či pronajatých místnostech je bude najednou skládat maximálně 100 lidí. Univerzita nyní bude znovu zajišťovat v celkem 11 městech České a Slovenské republiky dostatečný počet místností v nových termínech pro TSP.

Lékařská fakulta a Fakulta sportovních studií MU přijímají uchazeče na základě výsledků oborových testů, které využívají jako doplněk k TSP i další fakulty. I termíny těchto testů se budou posouvat. Nové termíny oborových testů budou řešit jednotlivé fakulty, které o nich budou své uchazeče včas informovat.

Hlavní novinky