Přejít na hlavní obsah

Univerzita bude bez kontaktní výuky nejméně do poloviny května

O prodloužení opatření přijatých v návaznosti na aktuální vývoj situace kolem epidemie koronaviru dnes rozhodl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Mimořádné opatření, kterým se ruší veškerá kontaktní výuka, rektor prodloužil až do 15. května. Počítá se také s prodloužením zkouškového období do konce září, aby byl dostatek prostoru na konzultace a přípravu na zkoušky.

„Snažíme se maximálně dbát na dodržení práv studentů. Děláme vše pro to, aby studenti o semestr nepřišli, mohli odevzdat seminární či závěrečné práce, nebo udělat zkoušky včetně těch státních v řádných termínech, případně aby tam, kde je to z důvodů omezení nutné, došlo k posunutí termínů,“ řekl rektor Martin Bareš s tím, že opatření musí odpovídat situaci na jednotlivých fakultách.

Termíny zkoušek a státních závěrečných zkoušek se řídí specifiky jednotlivých oborů, a proto o nich rozhodují děkani nebo garanti příslušných kurzů. S rozšířením počtu termínů státních závěrečných zkoušek už počítají na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií MU. Vedle jarních termínů tak na těchto fakultách nově přibudou i termíny podzimní, studenti si budou moci vybrat. Specifická situace je na Lékařské fakultě MU, kde je prvořadým cílem zvládnout závěrečné zkoušky v původních termínech tak, aby noví absolventi mohli co nejdříve nastoupit do praxe, a pomohli tak přetíženému zdravotnictví.

Studentům a veřejnosti zůstanou až do 15. května znepřístupněné všechny budovy a další prostory Masarykovy univerzity. Budovy zůstanou přístupné pro zaměstnance, omezení se netýká činností souvisejících s výzkumem a vývojem. Doktorandi a další studenti se mohou těchto aktivit účastnit, pokud jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě. Pro všechny platí, že tam, kde je to možné, je nařízena práce z domu.

Veškerá výuka se odehrává distanční formou, prostřednictvím e-learningu a dalších nekontaktních forem komunikace. Z důvodu uzavření knihoven univerzita zpřístupnila na 15 tisíc publikací, ke kterým se tak studenti dostanou pomocí takzvané e-prezenčky dostupné na odkazu it.muni.cz/knihovny-samostudium. V částečném provozu zůstávají koleje a menzy, které jsou ale přístupné jen pro studenty a zaměstnance.

Vedení univerzity již v minulém týdnu také rozhodlo o přesunutí termínu konání Testů studijních předpokladů (TSP) z původního 25. až 26. dubna na 20. až 21. června tohoto roku. Úspěšné zvládnutí TSP je podmínkou k přijetí na sedm z devíti fakult MU, výjimkou je Lékařská fakulta MU a Fakulta sportovních studií MU. V letošním roce má TSP skládat 15 723 uchazečů. Jednotlivé fakulty také postupně rozhodují o posunech případných oborových přijímacích testů.

Pro další aktuality, opatření a doporučení sledujte web www.muni.cz/koronavirus.

Hlavní novinky