Přejít na hlavní obsah
Držitelé Ceny rektora pro vynikající pedagogy MU za rok 2019: (zleva) Jan Šerek, Martin Čuta a Valdemar Švábenský.

Den učitelů: Kdo jsou nejlepší pedagogové na MUNI?

V den výročí narození Jana Amose Komenského připomínáme aktuální držitele Ceny rektora pro vynikající pedagogy MU ze všech fakult.

Každý rok oceňuje Masarykova univerzita cenou rektora tři své vynikající pedagogy, na vyznamenání se přitom podílí i studenti svým hlasováním v Informačním systému MU. Níže představujeme zatím poslední držitele tohoto ocenění ze všech devíti fakult (odkazy na celé příběhy najdete pod odkazy v mezititulcích). 

Lékařská fakulta: Pavel Matonoha - Dobrého učitele dělá pečlivá příprava
Když sám poprvé vstoupil na pitevnu, byl to pro Pavla Matonohu zvláštní a silný zážitek. Dnes je to už pětačtyřicet let, co tímto momentem provádí další studenty medicíny. Na lékařské fakultě učí anatomii.

Přírodovědecká fakulta: Martin Čuta – První rok je pro studenty nejtěžší
Byla to chemikářka z gymnázia, která Martina Čutu seznámila s antropologií. Věda, která studuje člověka ze všech možných úhlů, od skladby těla až po kulturní projevy, se mu zalíbila, protože spojovala jeho zájem o biologii a historii. Postupně se vydal cestou fyzické antropologie, s jejímiž základy seznamuje nové studenty už patnáct let.

Lenka Dobešová.

Právnická fakulta: Lenka Dobešová – Mám ráda jasná pravidla
Pedagožka z katedry občanského práva tvrdí, že pedagog přistupuje stejně k tříletému dítěti i k vysokoškolskému studentovi. „I dospělý člověk ocení určitý systém, jistotu. Proto mám ve výuce ráda pevné body a jasná pravidla, o která se mohou studenti opřít,“ přibližuje své hlavní zásady.

Ekonomicko-správní fakulta: Maria Králová - Odpor k matematice vzbuzujeme od základní školy
V jedné pohádkové písničce se zpívá o nudné statistice, která přináší zajímavé údaje. Maria Králová ji však za nudnou rozhodně nepovažuje a říká, že pro rozvoj společnosti a kriticky uvažující lidi je vlastně nezbytná.

Fakulta sociálních studií: Jan Šerek – Nezajímavé je jen to, co jsem dost nevysvětlil
Psycholog Jan Šerek přiznává, že jak být učitelem, se učil postupně a pomalu. A že momenty, kdy najednou místo studenta stanul v učebně v pozici učitele, pro něj byly dost stresující. „V té době jsem si netroufl na seminář přijít s tím, že nemám konkrétní strukturovaný program a že bude diskuse, o které nevím, jak se bude vyvíjet. Snažil jsem se minimalizovat prostor pro překvapení. Dnes jsem jistější, z minulosti vím, co se dá v diskusi čekat, a sám s tím dopředu pracuju,“ líčí Šerek.

Pedagogická fakulta: Miroslav Chocholatý - Pomáhám studentům, aby to dokázali
Miroslav Chocholatý mohl být kdečím: Správcem tenisových kurtů, strojařem nebo jak sám říká „asi nevalným spisovatelem“. Záměrně si nevybral ani jedno z toho a dnes je z něj vyučující na pedagogické fakultě.  A velmi oblíbený. 

Jan Cacek.

Fakulta sportovních studií: Jan Cacek – Přednášky jsou pro mě jako droga
Klíčová slova pro učitelskou práci Jana Cacka jsou práce a pokora. S pokorou přistupuje i k získané Ceně rektora MU pro vynikající pedagogy, která pro něj znamená především závazek k tomu, aby se zlepšoval.

Filozofická fakulta: Petr Osolsobě – Svoboda je šance i závazek
Na filozofické fakultě ho znají i ti, kdo s ním nikdy žádný předmět neměli. Studentům přibližuje dílo Shakespeara či Kierkegaarda tak, že se o nich vedou rozhovory i na chodbách nebo při kávě.

Fakulta informatiky: Valdemar Švábenský – Recept na úspěch? Tykání i pevná pravidla
Po celou dobu své zatím ještě krátké pedagogické kariéry sází informatik Valdemar Švábenský na stejný recept. Ke studentům se snaží přistupovat férově, lidsky a otevřeně, což obsahuje třeba to, že jim hned na první hodině semestru navrhne tykání a pokouší se co nejdřív zapamatovat jména všech svých svěřenců.

Hlavní novinky