Přejít na hlavní obsah

Farmacie se má stát součástí MUNI. Senáty univerzit už schválily první kroky

Součástí Masarykovy univerzity by se od 1. července 2020 měla stát farmaceutická fakulta, která je nyní součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) dnes schválil přechod její farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu k 30. červnu 2020. Na MUNI budou senátoři o vzniku nové farmaceutické fakulty jednat 4. května. Senáty obou univerzit už také vyjádřily souhlas s uzavřením potřebných smluv zajišťujících podmínky přesunu.

Studenti by tak mohli bez přerušení pokračovat v započatých studiích na nově vzniklé fakultě na MU a na MU přejdou také všichni zaměstnanci FaF VFU Brno. Výuka bude zatím probíhat dál v prostorách VFU. Více informací je dostupných na webu www.muni.cz/farmacie.

„O možnosti přesunout farmaceutickou fakultu na naši univerzitu jsme začali jednat společně s rektorem VFU Brno bezprostředně po mém nástupu do funkce rektora. Události posledních dnů jen potvrdily dlouhodobě vnímanou potřebu velmi úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů rozvíjených na naší univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě,“ zdůraznil rektor MU Martin Bareš.

„VFU Brno vyšla vstříc požadavku obnovit farmaceutické vzdělávání ve městě Brně v roce 1991. Za 29 let se na VFU Brno podařilo vybudovat plnohodnotnou farmaceutickou fakultu vysoké úrovně. Podporou přesunu farmaceutického vzdělávání na Masarykovu univerzitu VFU Brno vyšla vstříc společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co možná nejvyšší kvalitě, což do budoucna vyžaduje propojení institucionálního zázemí farmacie a humánní medicíny,“ řekl rektor VFU Alois Nečas.

Stejně jako zaměstnanci budou i stávající studenti farmaceutické fakulty bez přerušení pokračovat od 1. července 2020 na nové fakultě Masarykovy univerzity. Výuka bude dál probíhat ve stávajících prostorách v areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajme. Do budoucna se počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie a posléze i studenti prvních ročníků. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na Farmaceutické fakultě VFU. Uchazeči, kteří budou přijati, budou mít možnost nastoupit na Farmaceutickou fakultu MU, která by měla vzniknout k 1. červenci 2020. Na stávající studenty farmaceutické fakulty bude MU pohlížet, jako by ke změně jejich studia nedošlo, a tato změna tak nebude mít negativní vliv na jejich ubytovací a další stipendia ani na případný vznik povinnosti hradit poplatky za prodlouženou dobu studia.

Pro současné studenty a zaměstnance MU bude rozšíření školy o další fakultu znamenat především příležitost víc spolupracovat s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie. S ohledem na historický kontext, kdy byla farmaceutická fakulta součástí Masarykovy univerzity už v letech 1952 až 1960, bude v historickém pořadí fakult uváděna jako šestá. Nejmladší, a tedy nově desátou fakultou, bude stále Fakulta sportovních studií MU.

Farmaceutická fakulta MU byla v roce 1960 zrušena z rozhodnutí ÚV KSČ a farmaceutické studium bylo tehdy sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Hlavní novinky