Přejít na hlavní obsah

Ekologicky zaměřené práce studentů MU získaly ocenění

ImageBakalářská práce představuje pro většinu studentů jeden z cílů jejich akademického snažení. Jiní ji však berou jako odrazový můstek do svého pracovního života a nestojí o to, aby se ta jejich stala jen jedním z mnoha svazků, které zatěžují police v univerzitní knihovně. Právě takové vyznamenal 11. listopadu tehdejší hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek speciální cenou. Ze sedmičky oceněných bakalářských a magisterských prací vznikly hned tři na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Soutěž vysokoškolských studentských prací s přírodovědným zaměřením je v republice unikátní, žádný jiný kraj ji nevyhlašuje. Zastřešuje ji brněnská ekologická organizace Veronica. „Studenti se hlásí vždy před prázdninami, aby mohla komise odborníků práce přes léto přečíst. Hodnotí je lidé z akademické sféry, ze státní správy a odborných institucí, jako je Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, ale také projektanti a další,“ popsala proces, z něhož vzejdou vítězové, Hana Chalupská z Veroniky. Pro kraj je tato akce příležitostí, jak spolupracovat v rámci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s univerzitami.

Druhou cenu v kategorii bakalářských prací převzal z rukou tehdejšího hejtmana Juránka Martin Braun. Foto: Archiv institutu Veronica.
Druhou cenu v kategorii bakalářských prací převzal z rukou tehdejšího hejtmana Juránka Martin Braun. Foto: Archiv institutu Veronica.

V kategorii diplomových prací si letos druhou cenu a s ní i pět tisíc korun odnesl Jan Trávníček za práci s názvem Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny. Hodnotí v ní její současný stav a snaží se předpovídat budoucí vývoj. Navrhnul také praktické využití tématu vývoje krajiny ve vzdělávání formou terénní exkurze. „Chtěl jsem především, aby měla moje práce smysl, aby se s její pomocí dalo něco změnit a šla nějak prakticky aplikovat. Navíc jsem zároveň s odborným studiem na Přírodovědecké fakultě dokončoval i pedagogické a výborně se to sešlo. Odborné mi pomohlo práci napsat a učitelské zase přispělo k její popularizaci a tomu, abych ji převedl do praxe,“ pochvaluje si Trávníček. S popularizací to myslí vážně. O tématu už diskutoval i s dětmi na základní škole, výsledky práce využívá v seminářích brněnských středoškoláků a teď připravuje populárně-naučné přednášky pro veřejnost.

Jeho kolega na bakalářském stupni studia Martin Braun se věnoval jinému tématu. Mapoval účinky jarní povodně v roce 2006 na nivu Dyje v Národním parku Podyjí. Reagoval tím na hrozbu naplavení velkého množství dřeva do přehrady, které by mohlo poškodit vodní dílo Znojmo. „Snažil jsem se vyčíslit objem dřeva, který je pro přehradu potenciálně nebezpečný. To samé téma budu rozvíjet i v magisterském studiu,“ říká Braun.

Vlastní zájem přivedl na nápad poslední oceněnou, Danuši Strnadovou. Ta se zabývala otázkou, zda je možné využít obnovitelné zdroje energie na velkoplošném chráněném území Moravského krasu. „Téma obnovitelných zdrojů mě dlouho zajímá a navíc jsem nechtěla jen sedět v knihovně, ale dostat se také ven mezi lidi. Proto jsem dělala rozhovory s lidmi o jejich vnímání obnovitelných zdrojů. Na obhajobě byl dokonce člověk z Výzkumného ústavu krajiny a okrasného zahradnictví a ten říkal, že by nebylo špatné udělat na základě mého průzkumu mapu, která by popsala možnosti daného regionu,“ komentuje úspěch své práce Strnadová.

Hlavní novinky