Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita pomůže s testováním sociálních pracovníků i bezdomovců

Další využití testovací kapacity laboratoří v institutu CEITEC MU pro analýzu případné nákazy koronavirem přinese spolupráce s městem Brnem a Společností Podané ruce.

Odborníci z Masarykovy univerzity budou testovat sociální pracovníky, zaměstnance pečující o seniory a také lidi bez domova.

Město Brno zřizuje celkem jedenáct domovů pro seniory a pečuje v nich asi o dva tisíce lidí. Stát uložil povinnost pravidelně plošně testovat zaměstnance těchto zařízení. Pro tyto účely dodal krajům takzvané rychlotesty na protilátky, které mohou ukázat, zda se testovaný člověk už s nákazou potkal. To však Brnu nestačí a chce testovat nejen zaměstnance, ale i přímo ohrožené skupiny lidí, a to za pomoci metody PCR, která dokáže stanovit aktuální nákazu koronavirem.

Právě to může nabídnout institut CEITEC Masarykovy univerzity, který je schopen v rámci této spolupráce otestovat padesát až sto vzorků denně. „Jsme schopni navýšit kapacitu analyzování vzorků až o další stovku PCR testů denně. Nejde tedy o orientační testy, ale o validní testy, které s jistotou určí přítomnost nákazy. Předpokládáme, že je budeme schopni, alespoň zčásti, provádět bez nároku na úhradu, zbylou část potřebných finančních prostředků se pokusíme získat prostřednictvím sbírky Masarykovy univerzity založené na podporu dobrovolnických aktivit,“ uvedl ředitel institutu CEITEC MU Jiří Nantl.

Tuto aktivitu ocenil i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. „CEITEC Masarykovy univerzity je výzkumná infrastruktura vybudovaná z evropských fondů a nyní se jasně ukazuje, že slouží celé společnosti.“

Testování metodou, která může odhalit aktuální nákazu, je podle primátorky Brna Markéty Vaňkové lepší. „Musíme mít možnost při sebemenším podezření na koronavirovou nákazu, ale i – pokud to půjde – plošně a rychle dle aktuální potřeby otestovat jak personál, tak samotné klienty. Zatím tento problém v Brně díky obezřetnosti i obětavosti pracovníků v sociálních službách nenastal, ale pokud bychom rychle případnou nákazu neodhalili, došlo by opravdu k velkým problémům,“ uvedla.

Začne se pracovníky kontaktních center

Ve spolupráci se Společností Podané ruce bude město postupně vytipovávat, které skupiny testovat. Mezi prvními by to měli být pracovníci nových kontaktních center pro lidi bez domova, které se otevřou v pátek. V závěru týdne má začít i testování. Na kvalifikovaných odběrech vzorků bude město spolupracovat s Fakultní nemocnicí Brno a předpokládá, že v budoucnu budou pro tuto práci zaškoleni i zdravotníci z neziskových organizací.

„Otestovat na přítomnost koronaviru lidi bez domova s obtížným dosahem k hygieně je nyní takřka nemožné. Nemají svého obvodního lékaře a denní centra byla nepromyšleně zavřena. V souvislosti se zahájením provozu několika kontaktních center pro tyto lidi, budeme mít možnosti takto rizikovou skupinu mít pod určitým dozorem, budeme schopni hlídat celkově zdravotní stav klientů a možnost je v případě potřeby otestovat. Včasným záchytem nakažených můžeme ochránit nejen je, ale i ostatní Brňany,“ podotkl ředitel Společnosti podané ruce Jindřich Vobořil s tím, že nutné je testovat také terénní pracovníky a dobrovolníky, kteří budou s těmito lidmi v každodenním kontaktu.

Aby se mohlo testování uskutečnit, jsou k dispozici i odběrové sady. „Aktuálně jsme darem získali tři stovky odběrových sad a máme přislíbeno dalších tisíc za nákladové ceny,“ uvedl Vobořil s tím, že náklady by měla také pokrýt již fungující sbírka pro sociální služby.

Veškeré náklady spojené s tímto testování se tak rozdělí mezi neziskovou organizaci a institut CEITEC MU, který na to aktuálně využije zisk z komerčních projektů a později případné dary z univerzitní sbírky. „Když odhlédneme od přístrojového času a času zaměstnanců, tak náklady na chemikálie a další materiál pro analýzu jednoho vzorku se pohybují okolo pěti set korun,“ dodal Nantl.

Hlavní novinky