Přejít na hlavní obsah

Omezení kontaktní výuky trvá. Nově se smí individuálně vyučovat

Na základě rozhodnutí vlády a nového rozhodnutí rektora je od pondělí 27. dubna možné, aby studenti všech ročníků měli přístup do budov Masarykovy univerzity.

Studenti mohou přijít na individuální zkoušky, konzultace apod. včetně laboratorní práce do budov MUNI. Nesmí se však sejít víc než 5 osob a je potřeba potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Nadále platí zrušení kontaktní výuky do 15. května, po kterém následuje zkouškové období, jež potrvá až do 30. září. Tam, kde to bude možné, je všem fakultám doporučeno provádět zkoušení distanční formou.

Usnesení vlády č. 443 nově umožňuje překročení pozemní hranice do ČR zahraničním studentům ze zemí EU i mimo EU. Studentům by k překročení hranice mělo postačovat elektronické potvrzení o studiu, které si pro účely kontroly vytisknou. Zahraniční student se také může prokázat negativním testem na SARS-CoV-2 ne starším než čtyři dny. Vzor potvrzení o provedení testu je ke stažení zde. Pokud zahraniční student nemá potvrzení, platí pro něj karanténa 14 dní. Totéž platí pro zahraniční zaměstnance MU.

Do budov MU mohou vstoupit jen studenti, kteří učinili čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Výjimku však mají na kolejích studenti, kteří přijedou ze zahraničí, nebudou moci před příjezdem absolvovat test na SARS-CoV-2 a budou mít tím pádem nařízenou karanténu - tyto studenty koleje ubytují. Nebudou však moci v době nařízené karantény chodit na výuku nebo zkoušky.

Nově je možné konat tuzemské i zahraniční pracovní a studijní cesty. Je odpovědností vysílajícího zaměstnance zhodnotit nezbytnost cesty, technické možnosti její realizace a případná rizika s ohledem na možnost rychlé změny opatření v cílovém státě nebo v ČR a následné potřeby repatriace. Krizový štáb MU doporučuje nevysílat zaměstnance na tuzemské pracovní cesty vyjma nezbytných případů. Na zahraniční pracovní cesty doporučuje KŠ vysílat zaměstnance jen, pokud je to nezbytné a neuskutečnění cesty by ohrozilo důležitý zájem.

Studentům MUNI se doporučuje, aby ukončovali studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu.

Detaily najdete na webu www.muni.cz/koronavirus.

Dva klíčové aktuální dokumenty

Hlavní novinky