Přejít na hlavní obsah

Vědci odvezli na stanici v Antarktidě nové přístroje

AnotaceAntarktidaNové přístrojové vybavení vezou čeští vědci na antarktickou stanici Johana Gregora Mendela, kterou postavila Masarykova univerzita na ostrově Jamese Rosse. Na v pořadí již třetí vědeckou sezonu odletěla většina týmu z Prahy 25. prosince 2008. Na stanici dorazili na přelomu roku a budou tam pracovat až do počátku letošního března.

Na tuto sezonu se vědci vybavili novými fluorometrickými systémy, které slouží pro dlouhodobá měření fotosyntetických procesů u mechů a lišejníků. „Přístroj, který jsme používali dosud, dokázal provádět měření pouze v jednom bodě, nový systém dokáže měřit na více místech současně a takto získané záznamy je pak možné porovnávat a zjišťovat mezidruhové rozdíly,“ řekl Miloš Barták z Masarykovy univerzity, který stráví na stanici již třetí antarktické léto.
Během prvního týdne v novém roce se již naplno rozběhly odborné aktivity jednotlivých skupin vědců v Antarktidě. Foto: Archiv Miloše Bartáka.
Během prvního týdne v novém roce se již naplno rozběhly odborné aktivity jednotlivých skupin vědců v Antarktidě. Foto: Archiv Miloše Bartáka.
Biologové z Masarykovy a Jihočeské univerzity budou společně měřit koncentrace kyslíku v mělkých sladkovodních jezírkách a sledovat, jak tam probíhají fotosyntetické procesy na nárostech sinic. Biologové a klimatologové z MU dokončí instalaci speciálních skleníčků a mikroklimatických stanic pro pozorovaní reakce rostlin na zvyšování teploty.

Celý tým bude pokračovat v naplňování hlavního cíle dlouhodobého projektu: provést první komplexní průzkum mechů a lišejníků na ostrově Jamese Rosse, kde je stanice umístěna, a kvantifikovat rychlost jejich produkčních procesů.

Do práce vědeckého týmu se v letošní sezoně zapojí i ornitologové, jejich úkolem je s využitím kamer a dalších sledovacích systémů pozorovat zejména hnízdění kolonií rybáků. Budou se věnovat také měření biometrických charakteristik chaluhy jižní, například délky zobáku, letek, velikosti per a podobně. Geologové budou pokračovat v práci na geologické a geomorfologické mapě severní odledněné části ostrova.

Expedice se účastní tři odborníci z MU, tři z Jihočeské univerzity, dva z Univerzity Palackého v Olomouci a početná skupina geologů z České geologické služby, Univerzity Karlovy a Národního muzea. Další čtyřčlenná skupina geologů bude pracovat v přilehlé části Antarktického poloostrova.

Hlavní novinky