Přejít na hlavní obsah

Celostátní konference učitelů angličtiny na PdF

Ve dnech 9. až 11. září 2005 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnil sedmý ročník největší celostátní konference učitelů angličtiny s mezinárodní účastí, nazvaný ELT Signposts 2005, který pořádala katedra anglického jazyka a literatury ve spolupráci s Moravskoslezským sdružením učitelů angličtiny (MSSUA).
Tato konference je již tradičním setkáním učitelů základních, středních a vysokých škol ze státního i soukromého sektoru, za účasti zástupců nejvýznamnějších vydavatelských domů v oblasti vzdělávací literatury. Jejím cílem je umožnit učitelům ze všech koutů republiky i ze zahraničí seznámit se s aktuálními trendy a novými publikacemi ve výuce angličtiny i vzdělávání obecně, navázat kontakty a spolupráci škol v rámci naší země i za hranicemi, a prostředkovat vzájemnou podporu a výměnu zkušeností.
Konference jsou pořádány střídavě v jednom českém a moravském městě a jejich historie započala právě v Brně. V roce 1991 zde uspořádala katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty čele s profesorem Josefem Hladkým a za podpory Britské rady konferenci BETEC (Brno English Teaching Conference). Sympózia se tehdy zúčastnila nejen řada předních odborníků na výuku angličtiny, ale rovněž britský korunní princ Charles, který přednesl příspěvek o významu gramatiky a setkal se se zástupci akademické obce i města. Koordinaci následujících dvou ročníků převzal Don Sparling, tehdejší president asociace MSSUA, která se začala podílet na organizaci konference a v dalších letech ji pak spolu s ATECR (Asociací učitelů angličtiny České republiky) převzala pod svou záštitu.

V loňském roce tuto akci hostila Univerzita Pardubice, v roce 2003 Brno a v předchozích letech například Liberec, Zlín, Plzeň, Praha a Kroměříž. Brněnská Pedagogická fakulta se stává dějištěm konference již po druhé, avšak zahrneme-li do výčtu průkopnické ročníky BETECu, uskutečňuje se konference v rámci Masarykovy univerzity celkem po šesté (1991, 1992, 1993, 1996, 2003, 2005).

Letošní ročník přivítal celkem asi 380 účastníků a celou řadu zajímavých hostí, z nichž jmenujme alespoň uznávaného profesora aplikované lingvistiky Henryho Widdowsona či známé lingvodidaktiky Adriana Underhilla, Scotta Thornburyho, Robina Walkera a Steva Levera. Konference však umožnila vystoupit se svými příspěvky také domácím odborníkům i učitelům z praxe, jimž především je akce věnována. Velký úspěch slavily kupříkladu semináře Simona Gilla (Univerzita Palackého) či domácího Mika George.

Před zahájením konference proběhlo sympózium na téma Dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků, pod záštitou asociace metodiků AMATE a za přítomnosti zástupců Ministerstva školství.

Bližší informace, abstrakty příspěvků a fotografie z průběhu konference jsou uveřejněny na webových stránkách Pedagogické fakulty: http://www.ped.muni.cz/katedry/weng.

Hlavní novinky