Přejít na hlavní obsah

V dobré společnosti světových univerzit

Nový obor Service Science, Management and Engineering se zaměřením na propojení nejnovějších poznatků z informatiky s širším kontextem otevírají na Fakultě informatiky. Akreditaci obor získal na konci září, letos běží nultý ročník – další zájemci se mohou hlásit již nyní. Fakulta informatiky se tak stala jednou z prvních v Evropě a zároveň se zařadila mezi deset světových prestižních univerzit, kde je možné obor studovat.

Příprava na otevření oboru, který spadá pod program aplikovaná informatika, probíhala od roku 2007 a podíleli se na ní jak odborníci z fakulty, tak z praxe. Při zpracovávání podkladů spolupracovali s firmou IBM, která je celosvětovým iniciátorem vytváření tohoto oboru. Smyslem oboru je to, aby absolvent po ukončení mohl vstoupit přímo do praxe. „Obor je určen pro magisterské studenty a jeho základní myšlenku tvoří to, aby poskytl kromě důkladných odborných znalostí v jedné oblasti i široké přehledové znalosti oblastí, jako je ekonomika, plánování, vedení lidí, management, právo a další,“ říká jeho garant na fakultě Zdenko Staníček. „Dnes je velmi důležité uvažovat nejen o tom, jak vymyslet novou věc, ale také nad tím, jak tuto věc dovést až k tomu, aby sloužila a byla užitečná klientovi. Proto je potřeba, aby naši absolventi měli k dispozici poznatky i z těchto oblastí,“ dodává Staníček.

Obsahem jsou tedy přednášky zaměřené na získání znalostí z informačních technologií, jako jsou například sítě, jejich bezpečnost, porozumění a modelování specifických domén, řízení projektů nebo programování servisních systémů, které jsou doplněné o praktická cvičení v oblasti práce v týmu, a podpořené předměty o ekonomických či právních aspektech informačních technologií. Praxi mají možnost studenti absolvovat v konkrétních firmách, ať už jsou jimi např. IBM, spin-off firma MU Mycroft Mind nebo některé další komerční firmy. „Ve firmách probíhá jeden celý semestr, během něhož student pracuje na praktickém projektu. Zkušenosti z praxe pak student musí nějakým způsobem reflektovat ve své diplomové práci,“ uzavírá Staníček. Celý obor je vyučován v angličtině. Veškeré materiály jsou dostupné na webové adrese http://kirlab.fi.muni.cz/documents/study_materials/.

Hlavní novinky