Přejít na hlavní obsah

Dobrovolnictví v době koronavirové. Co bylo a co bude dál?

Tisíce pomáhajících studentů a desetitisíce odpracovaných hodin. Taková je bilance pomoci, která vzešla z Masarykovy univerzity a na řadě míst stále nekončí.

Jedním z prvních a hlavních míst, kde se angažovali dobrovolníci z Masarykovy univerzity byly odběrové strany u Fakultní nemocnice Brno.

V polovině března se denní realita celé země ze dne na den proměnila. Na Masarykově univerzitě se hlavně studenti napříč fakultami během několika dní zapojili do dobrovolnické činnosti, která se díky iniciativě MUNI pomáhá rozrostla v jednu z největších systematických aktivit v Česku.

Akční medici

Nejrychleji reagovali na Lékařské fakultě MU, kde se už začátkem druhého březnového týdne začala na akademickém senátu řešit pomoc zdravotnickým zařízením. Koordinaci dobrovolníků si vzal na starost student medicíny Martin Janků a v čele rozrůstajících se aktivit mediků už zůstal. Jejich jádrem se rychle stalo zajištění provozu odběrových stanů u Fakultní nemocnice Brno a také výpomoc na krizové lince Krajské hygienické stanice a lince 112.

Koordinovat bylo také potřeba stovky studentů, kteří chtěli nastoupit do zdravotnických zařízení nejdříve jako dobrovolníci a později také na základě pracovní povinnosti. Rychlé a náročné bylo také zajištění studentů MUNI, kteří týden pomáhali ve stanech na testování promořenosti populace.

Plošné testování populace na koronavirus se odehrávalo i na Moravském náměstí v Brně. Medici z MUNI byli u toho.

„Nejen nemocnice čelily personální krizi a mě obrovsky potěšilo, kolik studentů Lékařské fakulty MU mělo zájem pomáhat. Celkem jsme jich na různé pozice umístili kolem 450. Myslím, že je obdivuhodné, jak zvládají náročnou práci a současně přípravu na zkoušky či státnice,“ připomněl Janků, že ani pracovní povinnost či dobrovolná práce neomezila přípravu studentů na jejich budoucí povolání, přestože v nemocnicích a na dalších místech odsloužili desetitisíce hodin. Řada jich v pomáhání navíc ještě ve volném čase pokračuje.

Nepostradatelní učitelé

Podobně rychle se přidali také studenti Pedagogické fakulty MU. Po uzavření všech stupňů škol bylo jasné, že zdravotnickým zařízením hrozí, že jejich zaměstnanci budou muset zůstat doma hlídat své děti. Obě brněnské fakultní nemocnice proto postupně oslovily Pedagogickou fakultu MU, jestli by nedokázala zorganizovat hlídání. Nejdřív se povedlo zařídit improvizované třídy v kampusu, kde studenti hlídali desítky dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno. O něco později se podobná věc podařila zajistit i pro Fakultní nemocnici u svaté Anny.

Studenti Pedagogické fakulty MU při hlídání dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno.

„Nebezpečí pohybu mezi lidmi nevnímám. Jistě, jsme kousek od nemocnice, ale pořád to beru tak, že je důležitější, abychom zdravotníkům pomohli, oni jsou potřeba nejvíc. Vím, že někteří spolužáci z hlídání právě kvůli vyššímu riziku nákazy nakonec vycouvali, a chápu to, ale já to zkrátka mám nastavené tak, že je potřeba tady být,“ vysvětlila studentka Pavlína Malíková, proč se přihlásila.

Dobrovolnické centrum

Paralelně s tím vším začalo na rektorátu Masarykovy univerzity vznikat dobrovolnické centrum. Na výzvu rektora Martina Bareše, aby se studenti zapojili do pomoci s nastalou celospolečenskou krizí, zareagovalo během několika dní 2000 lidí, kteří se registrovali přes webové formuláře a později přes stránky munipomaha.cz. Podobně rychlá byla o chvíli později i reakce veřejnosti na výzvu, aby lidé finančně podpořili práci dobrovolníků, kteří potřebovali peníze zejména na zajištění ochranných pomůcek, dezinfekce nebo na dopravu.

„Během několika dní se nám podařilo otevřít operační centrum, kam nám pořád píšou a volají jak lidé, kteří se chtějí zapojit jako dobrovolníci, tak zejména lidé, kteří potřebují pomoc. Jde hlavně o seniory, kteří nemohli nebo se báli vycházet ven a potřebovali třeba nakoupit. S postupujícím časem se také ozývalo čím dál víc rodičů, kteří potřebují pomoc s hlídáním a doučováním dětí,“ vysvětlil Jiří Uher, ředitel centra, které se postupně zapojilo do téměř všech větších akcí zejména na území Brna.

Díky přehledné mapě dobrovolníků, kteří se hlásili ze všech koutků Česka, dokázalo ale centrum pomoci téměř kdekoliv. Zapojili se nejen studenti MUNI, ale i stovky vysokoškoláků z dalších univerzit a mnozí z nich ve svých domovech mimo moravskou metropoli.

Do databáze centra se zaregistrovalo celkem přes 4500 dobrovolníků, kteří vyřídili přes 2400 žádostí o pomoc od jedinců i institucí. Lidé na podporu této činnosti darovali téměř 2,5 milionů korun. „Činnost dobrovolnického centra je zachována i po skončení nouzového stavu, i když v pozměněné podobě. Počítáme s tím, že centrum se stane dlouhodobou součástí fungování univerzity, do které vtáhneme naše partnery v regionech i uchazeče o studium,“ doplnil Uher.

Informatici „nahazovali“ nemocnici

Jen pár hodin před začátkem prvního náporu pacientů spojeného s testováním lidí na přítomnost koronaviru čelila Fakultní nemocnice Brno rozsáhlému kybernetickému útoku. Z provozu vyřadil většinu počítačů nebo telefonní linky. Do oprav techniky se zapojili studenti Fakulty informatiky MU, kteří masově reagovali na výzvy Masarykovy univerzity na sociálních sítích.

Uplatnění jich nakonec našlo asi 40. Pod dohledem IT specialistů nemocnice pracovali na demontáži více než tisícovky počítačů, u kterých bylo potřeba vyměnit harddisk a znovu je uvést do provozu.

Právní poradna

Do pomoci široké veřejnosti se zapojila také Právnická fakulta MU, kde přišel s nápadem založit online právní poradnu proděkan Michal Radvan. Na výzvu, že jsou potřeba dobrovolníci, kteří se budou zabývat vypracováváním odpovědí na zaslané právní dotazy, okamžitě reagovaly stovky studentů.

Student práv Oliver Stříbrný, který se aktivně zapojil do činnosti poradny.

Do poradny, která fungovala do ukončení nouzového stavu, přišly stovky dotazů, ale díky zapojení velkého počtu lidí se dlouhodobě dařilo odpovědi dodat během několika dní, přestože se často jednalo o nelehké úkoly. Za jejich zpracováním byly hodiny práce. Navíc kromě toho, že byla tazateli odpověď zaslána e-mailem, objevila se také veřejně na webu, kde je dál dostupná komukoliv. Přestože jde o studentské odpovědi, na jejich finální znění dohlíželi učitelé.

„Díky poradně studenti v praxi mimo jiné vidí, jak je život košatý, jaké jsou životní příběhy tazatelů, v jakých oblastech vznikají skutečné problémy. A musí se vcítit do pozice tazatele a rozvíjí se u nich empatie,“ uvedl Radvan.

Pomoc lidem bez domova

Kontaktní centra pro lidi bez domova začalo od poloviny dubna postupně otevírat město Brno, aby zabránilo šíření nemoci COVID-19 uvnitř této ohrožené skupiny obyvatel. Do fungování center, která zajišťují neziskové organizace Podané ruce a Diecézní charita Brno, se výrazně zapojili vysokoškoláci z Fakulty sociálních studií MU a také ti z iniciativy Medici na ulici. Pomáhají hlavně s přípravou potravinových balíčků, úklidem či asistencí profesionálním sociálním pracovníkům.

Student sociologie Jakub Šámal se přidal k týmu pomáhajícímu lidem bez domova.

Jedním z těch, kdo v centrech pro lidi bez domova pracují, je student sociologie Jakub Šámal. „Současná situace zasahuje tuto skupinu lidí nejen ze zdravotního hlediska. Zajistit si druhou šanci je nesmírně těžké i normálně, natož teď, když epidemie připravila řadu lidí o zaměstnání. Právě tito lidé totiž pracují jako různé pomocné síly nebo kuchaři, o které teď není zájem,“ líčí student, který už má s lidmi bez domova zkušenosti, a proto se k péči o ně chtěl vrátit i v nouzovém stavu.

Hlavní novinky