Přejít na hlavní obsah

Nepostradatelní: Dezinfekci si na univerzitě od začátku vyrábíme sami

Tomáš Říha řídí na Rektorátu Masarykovy univerzity provozní odbor. Krom běžné agendy zajišťoval během epidemie koronaviru dostatek dezinfekce a roušek pro celou školu.

Tomáš Říha zajišťoval distribuci dezinfekce po všech budovách MUNI a získávání povolení, že je možné z lihu, do té doby určeného čistě pro laboratorní účely, dezinfekci míchat.

Činnosti, o které se stará rektorátní provozní odbor, patří mezi ty, které nejsou moc vidět, když všechno funguje. K jejich zviditelnění dochází naopak tehdy, přijde-li nějaká havárie, porucha nebo mimořádná situace. Epidemie koronaviru tak nejenže práci vedoucího odboru Tomáše Říhy i jeho spolupracovníků zviditelnila, ona ji navíc rozšířila o nové úkoly a výzvy.

„Běžně se zabývám hlavně koncepčními věcmi, jako je třeba nákup energií pro celou Masarykovu univerzitu, řešením pojištění nebo nákupem majetku. Na starosti mám také agendy týkající se správy budov, IT, BOZP a požární ochrany, které také spadají pod provozní odbor. Na to všechno mám ale od března o dost méně času,“ líčí Říha.

Hned zpočátku mimořádného stavu se totiž musel nejen podílet na plánování omezení provozu univerzitních budov, ale především musel začít se svými kolegy shánět ochranné pomůcky a dezinfekci. Ty nebyly prakticky vůbec k dispozici, bylo tak potřeba obvolávat e-shopy a dodavatele a ověřovat reálnou dostupnost a reálné termíny dodání.

S dezinfekcí byla situace naštěstí jednodušší. „Prakticky ihned ji začala pro celou univerzitu vyrábět Přírodovědecká fakulta MU. My jsme přispěli distribucí po všech budovách a získáním povolení, že můžeme z lihu, do té doby určeného čistě pro laboratorní účely, míchat dezinfekci. Taky jsme samozřejmě museli výrazně navýšit povolené množství odebíraného lihu,“ popisuje vedoucí.

Naposledy pamatuje podobné manévry několik let zpátky během epidemie žloutenky, opatření ale tehdy nebyla tak rozsáhlá jako nyní. Situace na trhu s ochrannými pomůckami navíc stále není stabilizovaná, takže Říha se svými spolupracovníky stále monitoruje vývoj, aby univerzita nenakupovala zbytečně draze.

S plošným nástupem zaměstnanců rektorátu na home office byl spojen i značný tlak na rychlou obnovu IT vybavení. Řada zaměstnanců totiž do té doby buď neměla notebook, nebo neměla notebook dostatečně kvalitní, který by umožňoval videohovory či další nezbytné věci pro práci z domova. Vedoucí tak musel spolu s kolegy z provozního odboru koordinovat nákup desítek nových přenosných počítačů.

Do jeho gesce spadá i řešení jakýchkoliv havárií, které se v budově rektorátu odehrají. Těch větších, které jsou viditelné, se sice nestává tolik – průměrně k něčemu dojde jednou za několik měsíců – ty menší ale řeší vedoucí odboru prakticky denně. Úspěšnost se projevuje právě v tom, že si nikdo ze zaměstnanců ničeho nevšimne.

Kromě této drobné každodenní práce ale řeší Říha i dlouhodobé agendy s širším dopadem. Jde třeba o vyřizování pozemkové agendy okolo všech zhruba 150 nemovitostí, které univerzita ve městě vlastní. „Neustále se na nás obrací žadatelé, kteří chtějí stavět v okolí našich budov, nebo třeba vést přípojku přes pozemek univerzity. Aktuálně například řešíme s městem a dopravním podnikem projekt prodlužování tramvajové trati ke kampusu v Bohunicích,“ říká Říha s tím, že na některých projektech spolupracuje s kolegy z dalších rektorátních odborů.

Další výzvy pak čekají jeho odbor při přebírání fakulty farmacie, jejíž provoz bude nutné začlenit do systému celé univerzity a běžné agendy pracoviště.

Hlavní novinky