Přejít na hlavní obsah

Co je to společenská odpovědnost vysokých škol? Sledujte živý přenos diskuze

Jak se české univerzity staví ke konceptu společenské odpovědnosti? První ze série debat hostí 23. června Masarykova univerzita.

Masarykova univerzita hned ze začátku nouzového stavu spustila iniciativu MUNI pomáhá, a tisíce studentů se tak mohly zapojit do pomoci potřebným.

Nakupují zelenou energii, řeší recyklaci odpadů, spolupracují s místní samosprávou, na společném výzkumu s firmami a angažují se v dobrovolnické činnosti. České vysoké školy čím dál více myslí na svou společenskou odpovědnost. O tom, jak se původně firemní koncept přenáší na akademickou půdu a jak se k němu školy staví či stavět mohou, budou mluvit zástupci univerzit a regionálních organizací v online diskuzi v úterý 23. června od 15 hodin. V živém videopřenosu ji budete moci sledovat na webu magazínu vysokých škol www.universitas.cz.

Záznam diskuse (začátek v čase 11:55)

Cílem prvního z chystané série kulatých stolů věnujících se aktuálním otázkám vysokého školství je otevřít debatu o společenské odpovědnosti v pojetí univerzit. Diskutující se budou zabývat definicemi společenské odpovědnosti, odlišnostmi tohoto konceptu u podniků a vysokých škol i tím, jak se v současnosti české vysoké školství k tomuto konceptu staví. K prvnímu kulatému stolu zasedne osm diskutujících.

Management vysokých škol budou reprezentovat rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý a kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová. Společenská odpovědnost souvisí také se spoluprací se soukromými firmami a rozvojem vztahů v rámci komunity. K diskuznímu stolu proto zasedne také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního rozvoje Jan Vitula. Zavádění principů odpovědnosti na univerzitách se dotkne i akademiků a studentů, ty bude v diskusi zastupovat Anna Putnová z Vysokého učení technického a dva studenti, za MENDELU Filip Kouřil a za MU a VUT Vojtěch Kundrát. Posledním diskutujícím bude Adam Gromnica z oddělení veřejných zakázek Ministerstva práce a sociálních věcí. Celou diskuzi bude moderovat Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity, zakladatelka Centra společenské odpovědnosti a udržitelnosti na MENDELU.

Pedagogická fakulta MU už téměř patnáct let na střeše jedné ze svých budov spravuje solární elektrárnu s ročním výkonem 40 megawatthodin.

Brněnské diskuzní setkání organizují v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoké učení technické v Brně.

Na brněnskou debatu o obecném tématu společenské odpovědnosti navážou na podzim další dvě setkání v Ostravě a Praze, která by se měla zaměřit na konkrétnější nástroje společenské odpovědnosti, a to na roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize a na pomoc se zvládáním klimatické změny.

Společenská odpovědnost na MUNI

Odpovědné firmy a organizace, které se dobrovolně zavázaly při své činnosti zohledňovat potřeby společnosti a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, nejsou v českém prostředí už žádnou novinkou. I když jich zatím není mnoho, postupně se jejich počet rozrůstá. Nově se koncept společenské odpovědnosti známý jako Corporate Social Responsibility (CSR), který se začal tvořit v druhé polovině minulého století ve Spojených státech, rozšiřuje i na českých vysokých školách.

I když jsou vysoké školy často vnímané jakou instituce, které mají hlavně učit a za pomoci vědeckých přístupů rozvíjet poznání, jsou to také významní zaměstnavatelé a aktéři ve veřejném prostoru. Měly by proto zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců, snažit se o ochranu životního prostředí, podporovat dobrovolnickou činnost nebo zadávat veřejné zakázky odpovědně a transparentně. Díky tomu, že jsou to vzdělávací instituce, navíc mohou k takovému přístupu vychovávat své studenty a jít ostatním příkladem.

Řada vysokých škol se už některým aktivitám v rámci společenské odpovědnosti věnuje, většinou jde ale spíš o aktivity jednotlivců nebo ojedinělé počiny. Na některých školách už začínají tyto zásady uplatňovat systematicky a zahrnovat je i do svých strategických plánů.

Univerzitní kampus Bohunice se pyšní zelenými střechami a zavádí také opatření na snižování energetické náročnosti budov.

Konkrétně Masarykova univerzita ve svém strategickém plánu na příštích sedm let staví společenskou odpovědnost jako jednu z priorit vedle vzdělávání a výzkumu. Dlouhodobě se například snaží využívat obnovitelné zdroje energie a energetický management budov. „Při stavbě nových pavilonů Univerzitního kampusu Bohunice a rekonstrukcích historických areálů v centru dbáme vždy na snížení či nízkou hodnotu energetické náročnosti. Na vybraných budovách máme zelené střechy a zadržujeme dešťovou vodu. Třídění odpadu, recyklace a snižování spotřeby papíru pomocí elektronizace se již stalo samozřejmostí,“ uvedla kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.

Odebírání vzorků od lidí s podezřením na onemocnění COVID-19 zajišťovali od začátku pandemie dobrovolníci z řad studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

MUNI se také zapojuje do transparentního a odpovědného zadávání veřejných zakázek i řešení celospolečenských problémů. Univerzita se například připojila k memorandu, kterým se město Brno zavázalo ke snižování emisí oxidu uhličitého. Podobně české vysoké školy v době koronavirové krize dokázaly, že mohou rychle a efektivně pomoci státu a nabídnout své laboratoře i dobrovolníky. Masarykova univerzita v době epidemie pomohla zvýšit kapacity testování na koronavirus a díky iniciativě MUNI pomáhá nasadila do pomoci potřebným tisíce studentů, kteří byli nasazení nejen v nemocnicích, ale pomáhali také seniorům nebo rodinám s dětmi.

Hlavní novinky