Přejít na hlavní obsah

Farmaceutická fakulta se dneškem stává součástí Masarykovy univerzity

Studium farmacie se po 60 letech vrací na MUNI, která se tak rozrůstá na deset fakult.

Farmaceutickou fakultu získala Masarykova univerzita na základě dohody s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (VFU), která souhlasila s jejím přesunem. Od 1. července se tak všech 800 studentů dosavadní Farmaceutické fakulty VFU stává studenty nové Farmaceutické fakulty MU včetně 175 letos přijatých a do prvního ročníku zapsaných magisterských studentů. Přejde také většina zaměstnanců. Výuka se bude dál odehrávat v současných prostorách v areálu VFU na Palackého třídě, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let.

„Čeká nás celá řadu úkolů, do kterých se musíme pustit hned bez ohledu na prázdniny. Musíme nastavit pravidla pro výuku studentů platná na MU, naučit se pracovat s univerzitními informačními systémy, vytyčit směrování fakulty ve výzkumné oblasti, vytvořit racionální podmínky pro spolupráci s ostatními fakultami a vysokoškolskými ústavy Masarykovy univerzity. Chci ale také zajistit pracovní pohodu pro zaměstnance a příjemné podmínky pro studenty, protože jen spokojení zaměstnanci a studenti můžou podávat plnohodnotné výkony,“ řekla dosavadní děkanka Farmaceutické fakulty VFU Radka Opatřilová, kterou rektor MU Martin Bareš pověřil řízením Farmaceutické fakulty MU, než si nová fakulta řádně zvolí vedení.

Do té doby bude děkance Opatřilové s řízením Farmaceutické fakulty MU pomáhat tým čtyř proděkanů. Studium bude mít na starosti Tünde Ambrus, výzkum a doktorské studium Petra Bořilová Linhartová, mezinárodní vztahy a internacionalizaci Peter Kollár a vnější vztahy, strategii a rozvoj Ondřej Zendulka. Za organizační chod fakulty bude v roli tajemníka odpovídat Jan Mysliveček. Volby do akademického senátu nové fakulty a následně volba nového děkana či děkanky by měly proběhnout do konce letošního roku.

O přesunu farmacie začali jednat rektoři obou vysokých škol na podzim minulého roku. Postup při přesunu celé fakulty z jedné univerzity na druhou, který v historii českého školství v tomto století nemá obdoby, nejprve schválily akademické senáty a následně správní rady obou univerzit.

V polovině června MU uspěla u Národního akreditačního úřadu s žádostí o akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie. VFU se dle předchozích dohod svých akreditací k farmaceutickým oborům vzdala. Do budoucna by se pak Farmaceutická fakulta MU měla stát součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

„Rozvoj farmacie je v současné době možný jen v rámci těsné spolupráce s lékařskou a přírodovědeckou fakultou a s fakultními nemocnicemi. Úzké propojení těchto oborů je důležité pro rozvoj personalizované medicíny, což povede ke zlepšení zdraví a kvality života naší společnosti, která bude v blízké budoucnosti čelit velkým výzvám v souvislosti se změnou věkové struktury obyvatelstva,“ vysvětlil rektor Martin Bareš.

Hlavní novinky