Přejít na hlavní obsah

Odborníci z MUNI a Y Softu vtahují 3D tisk do školní výuky

Využít potenciál 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a přispět i k růstu pedagogických a didaktických kompetencí učitelů je cílem nového projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR.

Vedou ho odborníci z Pedagogické fakulty MU spolu s kolegy z Ústavu výpočetní techniky MU a firmou Y Soft, jedním z komerčních lídrů oboru. Spolu usilují o „evangelizaci vzdělávacího sektoru v Česku“ a větší využití potenciálu 3D tisku jako metody rozvoje výuky. Tříletý projekt z kategorie Éta propojuje odborníky technologické firmy a univerzity, kteří spojí síly k vytvoření dostupného kvalitního obsahu pro technologii 3D tisku a výuku na základních a středních školách.

Podle Martina Dosedly a Zdeňka Hodise z Pedagogické fakulty MU je do budoucna nutné s přítomností 3D tisku v každodenním pracovním životě počítat. „Začít využívat 3D tisk na základních školách je naše priorita. Chtěli bychom podpořit využití 3D tiskáren nejen v technické a informační výchově, ale například i v biologii, matematice, geografii či speciální pedagogice. Všude tam je potenciál pomoct zájmu žáků o nové technologie,“ přibližuje Hodis.

Data Y Softu ukazují, že dovednosti v oblasti 3D tisku vyžadují už dnes firmy napříč širokým spektrem průmyslových odvětví – v architektuře, výrobě, marketingu či designu, a tento trend poroste. Potřeba rychlejšího prototypování produktů a dodání zboží proto může být konkurenční výhodou. Například ve Spojených státech jsou dnes dovednosti v oblasti práce s 3D tiskem vyžadovány již u 10 procent nabízených inženýrských pozic.

„Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k transformaci vzdělávání v České republice. 3D tisk nabízí obrovský pedagogický potenciál, který v současné době není využíván především kvůli nedostatku dostupných a kvalitních metodických materiálů. Chceme ukázat možnosti technologie ve specifických oblastech vytvořením nových učebních pomůcek, které přitom připravují učitelé pro učitele,“ říká Václav Muchna, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Y Soft.

Firma chce spolu s univerzitními experty vytvořit metodiku, jak aplikovat 3D tisk ve školách a jak jej efektivně zapojit do výuky. V první fázi společného projektu dojde k vývoji metodologie, následovat bude příprava samotných výukových lekcí v letech 2021 až 2023.

„Začlenění 3D technologií do výuky na školách umožní tvorbu zcela nových typů výukových pomůcek a přístupů a zvýší dostupnost výukových modelů pro žáky a studenty,“ uvedl Kamil Malinka z Ústavu výpočetní techniky MU.

Finálním výstupem projektu bude samotná metodika a dvanáct veřejně přístupných lekcí v online knihovně lekcí 3D tisku be3D Academy, které budou vytvořeny tak, aby reflektovaly aktuální potřeby škol. YSoft be3D Academy je dostupná k volnému prohlížení a využití (pro přístup k lekcím je jen nutná registrace) a už teď disponuje řadou plánů výuky 3D lekcí a modelových doporučení pro školní předměty z oblasti vědy, technologií, strojírenství, umění nebo matematiky.

Hlavní novinky