Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita vyzvala k respektování demokratických zásad v Bělorusku

Vedení Masarykovy univerzity odsoudilo povolební represe v Bělorusku. Chce nabídnout pomoc perzekvovaným akademikům.

Prohlášení rektora Masarykovy univerzity k situaci v Bělorusku

Vedení Masarykovy univerzity je hluboce znepokojeno děním v Běloruské republice v souvislosti s tamními prezidentskými volbami a s vývojem po těchto volbách. Vše nasvědčuje tomu, že nedávné volby v Bělorusku nebyly svobodné a spravedlivé a nebyla dodržena základní demokratická pravidla. Nemluvě o násilném a brutálním postupu běloruských úřadů a silových složek po volbách. 

V této souvislosti apelujeme na běloruské úřady, aby upustily od násilí a perzekučního postupu vůči protestujícím občanům, kteří vyjadřovali či vyjadřují nesouhlas s nedemokratickým průběhem voleb, s falšováním hlasů a projevují touhu po demokratické změně a po lepší budoucnosti pro svou zemi.

Vyzýváme běloruské úřady a odpovědné představitele, aby s běloruskou občanskou společností zahájili otevřený dialog a aby bylo nalezeno pokojné řešení nastalé situace, a to při respektování principů demokratického právního státu, svobody slova a svobody shromažďování.

Vedení Masarykovy univerzity bude v souvislosti s děním v Bělorusku dále zvažovat možnosti pomoci formou studijních pobytů či míst pro perzekvované běloruské akademiky.

Martin Bareš,
rektor Masarykovy univerzity

Hlavní novinky