Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita omezila kontaktní výuku na 50 osob

Nové mimořádné opatření rektora platí od 1. září a stanovuje studentům také povinnost oznamovat pozitivní test či karanténu.

Ilustrační foto.

Na přednáškách, seminářích, cvičeních, ale i skupinových konzultacích, které se konají na Masarykově univerzitě, se může nyní potkat maximálně padesát lidí. Kromě omezení počtu osob při studijních aktivitách mají studenti nově povinnost oznámit univerzitě pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. Nové mimořádné opatření rektora také zakazuje vstup do budov univerzity osobám s příznaky virového onemocnění. Rozhodnutí platí od 1. září 2020 do 17. ledna 2021.

Omezení kontaktní výuky a nastavení pravidel s časovým předstihem ještě před zásadnější změnou epidemiologické situace zdůvodňuje rektor Martin Bareš potřebou univerzity chovat se zodpovědně a obezřetně. „Masarykova univerzita již na jaře v koronakrizi prokázala, že umí rychle a efektivně reagovat, komunikovat, spolupracovat a hlavně předvídat. A v tomto chceme pokračovat,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Nový akademický rok začíná 5. října 2020, a přestože škola pracuje s variantou přechodu na on-line výuku, počítá především s výukou prezenční. „Akademický rok bude bohužel ovlivněn epidemiologickou situací, ať se nám to líbí nebo ne. Rozhodnutí jsem vydal s přihlédnutím ke zkušenostem zahraničních univerzit a s cílem co nejvíce zachovat individuální výuku,“ vysvětluje rektor Bareš.

Univerzita také chystá vlastní koronavirový semafor, kdy se omezení výuky a dalších činností mohou lišit podle stupně rizika nákazy. Půjde o metodiku, která bude společně s dalšími doporučeními vydána tento týden po projednání vedením univerzity a krizovým štábem tak, aby se opatření nemusela přijímat plošně pro celou univerzitu, ale pouze pro konkrétní fakulty, budovy nebo pracoviště, kde bude aktuální epidemiologická situace zhoršená.

 

Hlavní novinky