Přejít na hlavní obsah

Pane kolego, vy jste snad hluchý? (II)

AnotaceTeiresiasV minulém vydání seriálu jste se mohli dozvědět, jak studují vaši sluchově postižení kolegové. Dnes vám nabízíme několik praktických informací.

Zásady v komunikaci s neslyšícím člověkem
Upoutejteneslyšícího vstřícným gestem a pohledem, případně ho můžete upozornitpřiměřeným dotekem. Při komunikaci musí neslyšící vidět váš obličeja ideálně i horní polovinu těla (pro vašeho kolegu je důležitá takémimika a gesta). Vyslovujte přirozeně, ale mluvte zřetelně. Neobracejtese při rozhovoru zády ani se zbytečně nepohybujte, nestůjte před oknemnebo jiným výrazným zdrojem světla. Vidíte-li, že vám kolega nerozumí,pokuste se vyjádřit předchozí myšlenku jinými slovy, případněv kratších větách. Váš kolega se snaží z vašich rtů odezírat, coříkáte, a je možné, že delší větu prostě nezachytí celou. Je takévhodné naznačit gestem téma hovoru, je-li to v dané situaci možné,např. ukázat na kopírku, na studijní materiály nebo na hodinky.Chcete-li změnit téma hovoru, kolegu na to upozorněte. Využívejtepsaného projevu – chat (máte-li v dosahu počítač), tužku a papír nebomobil. Pokud používáte jako prostředníka v komunikaci tlumočníka,obracejte se čelem k neslyšícímu, jemuž je sdělení určeno.

 Setkání účastníků mezinárodního projektu Sign On na půdě MU – komunikace v angličtině, českém a mezinárodním znakovém jazyce. Ilustrační foto: Archiv Teiresiás.
Setkání účastníků mezinárodního projektu Sign On na půdě MU – komunikace v angličtině, českém a mezinárodním znakovém jazyce. Ilustrační foto: Archiv Teiresiás.

Nerozumím úplně e-mailu od neslyšícího kolegy
Pro většinu neslyšících je základním komunikačním prostředkem znakovýjazyk, pro některé z nich je to dokonce jazyk mateřský, a čeština jepro ně tedy jazyk cizí, navíc s velmi odlišnou gramatickou strukturou.Tomu odpovídá i velmi různorodá úroveň vyjadřování v tomto jazyce.V písemném projevu se proto můžete setkat se všemi jevy, které jsoutypické pro česky mluvící cizince, jejichž rodný jazyk je češtině velmivzdálený. Pokud si nejste jisti, jestli jste správně pochopili významsdělení, ověřte si taktně správnost porozumění zpětným dotazem.

V autobuse si ke mně přisedl neslyšící kolega. Co mám dělat?
Otázka je, jestli si spolu chcete povídat. Možná si váš kolega chcev průběhu cesty v klidu psát SMS zprávy, tak jako vy jste plánovalposlouchat hudbu. Pokud máte chuť si povídat, zeptejte se kolegy, jakýzpůsob komunikace je pro něj sledovatelný – budete stačit pečlivěvyslovovat čelem k němu, nebo bude lepší psát si na mobilu? Může sestát, že přes veškerou snahu bude vaše komunikace frustrující, protožebariéra bude příliš velká. Na druhou stranu, lidé, kteří si porozumětchtějí, se většinou nakonec domluví.

Je reálné, aby jel neslyšící kamarád třeba na vodu?
Samozřejmě. Pro situace, kdy neslyšící nemůže odezírat, je důležité sidomluvit určité signály, které budou nahrazovat standardní komunikaci,např. základní povely pro ovládání lodi. Největším problémem sluchovéhopostižení je komunikačně-sociální rovina. Nejde tedy o to, že by vášsluchově postižený kamarád nezvládl daný sport, ale že se ve vašíspolečnosti nemusí cítit dobře. To ale může snadno vyřešit přítomnosttěch, se kterými si dobře rozumí, ať už jsou to jiní mluvčí znakovéhojazyka, nebo prostě kamarádi, na jejichž způsob mluvení je zvyklý.

Příště: Studium s pohybovým postižením
Rubrika je připravována Střediskem pro pomoc studentům se specifickýminároky MU (zkráceně Teiresiás) ve spolupráci s redakcí muni.cz. Víceinformací o znakovém jazyce, komunitě neslyšících a studiu sluchověpostižených můžete najít na webových adresách: www.ruce.cz,www.ticho.cz, www.neslysici.cz, www.teiresias.muni.cz.

Hlavní novinky