Přejít na hlavní obsah

MUNI přechází do online režimu. Kontaktní výuka bude jen výjimečně a pro prváky

Opatření platí pro celý semestr. Výjimky jsou pro laboratorní cvičení a malé skupiny studentů v praktických a klinických předmětech.

Výuka na Masarykově univerzitě (MU) bude mít primárně bezkontaktní podobu, a přednostně se proto bude odehrávat v online prostředí. S variantou prezenční výuky se počítá jen u prvních ročníků, u vyšších ročníků pouze v nezbytných případech, jako jsou laboratorní cvičení a malé seminární skupiny v praktických a klinických předmětech. Toto opatření potrvá minimálně po celý podzimní semestr, který na MU začne 5. října. Univerzita se i nadále řídí univerzitním koronavirovým semaforem, pro který od pondělí 21. září platí žlutý stupeň.

„Právě synchronní online výuka naplní akreditační podmínky i za současné neutěšené epidemické situace, kdy je řada studentů v karanténě, za hranicemi, někteří s chronickým zdravotním problémem, další nechtějí riskovat přenos nákazy na své blízké. Pro ty všechny musíme zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a synchronní online výuka je pro tento účel vhodným řešením. Samozřejmě, že přitom čelíme řadě úskalí, ale epidemie nás vede k přemýšlení a hlavně jednání ‚out of the box‘“, řekl rektor MU Martin Bareš v reakci na vyjádření Národního akreditačního úřadu (NAÚ), který plošné zavádění distanční výuky zpochybnil. Rektor připomněl, že prestižní zahraniční univerzity zavedly online režim pro celý akademický rok.

Výuku v online prostředí univerzita garantuje také zahraničním studentům, kteří měli přijet v rámci mobilitních programů nebo na dlouhodobější studijní pobyt. Do online prostředí se přesouvají akademické obřady a společenské akce. Vstup do budov univerzity se zakazuje osobám s příznaky virového onemocnění. Studenti a zaměstnanci mají povinnost oznamovat pozitivní test na COVID-19 a karanténu.

Kontaktní výuka bude na MU v omezené míře preferovaná u prvních ročníků, kde se studenti potřebují seznámit s prostředím vysoké školy a zvoleným oborem, s vyučujícími a také mezi sebou. Právě chybějící živý přístup vyučujících, setkávání tváří v tvář, interakce a diskuse byly jedním z nejčastějších problémů, které studenti uváděli při hodnocení průběhu jarního semestru. U vyšších ročníků bude zachovaná kontaktní výuka tam, kde online výuku realizovat nelze, jako například v případě praktických nebo klinických cvičení. „V takových případech uděláme vše proto, aby mohla kontaktní výuka probíhat, samozřejmě při dodržení přísných bezpečnostních pravidel,“ upřesnil prorektor MU pro legislativu, IT a korporátní vztahy Radim Polčák.

„V březnu jsme byli nuceni výuku přenést do online prostředí v podstatě ze dne na den, a navíc v bezprecedentním rozsahu. V uplynulých měsících se však univerzita na specifickou situaci adaptovala, a na další mimořádný semestr je tak dobře připravena,“ uvádí prorektor MU pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant. Zároveň přislíbil, že univerzita bude v průběhu nadcházejícího akademického roku významně podporovat přípravu kvalitních materiálů pro online výuku a také sdílení praktických zkušeností mezi akademiky.

Chod univerzity a všech jejích součástí se od pondělí řídí žlutým stupněm na univerzitním koronavirovém semaforu, což znamená zákaz vstupu pro veřejnost a povinnost nosit roušky pro studenty a zaměstnance. V tomto stupni se omezuje počet osob ve výzkumných laboratořích, doporučuje se uzavřít počítačové učebny a vnitřní sportoviště.

Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky