Přejít na hlavní obsah

MU vyzvala krajskou hygienu k odvolání opatření pro VŠ, jsou nezákonná

Rektor MU Martin Bareš žádá ředitele KHS JMK o revokaci mimořádného opatření o zákazu kontaktní výuky.

Ilustrační foto

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš dopisem vyzval Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje (KHS JMK) k odvolání nařízení mimořádného opatření k výuce na vysokých školách ze dne 22. září. KHS JMK zakázala kontaktní výuku na vysokých školách v kraji. Podle právníků univerzity nemá KHS JMK k vydání takového plošného opatření zákonnou kompetenci a je tudíž v rozporu se zákonem.

„Pokud nebude KHS JMK tyto výhrady reflektovat, budeme nuceni obrátit se na soud s návrhem na zrušení tohoto opatření. Věřím však, že k vyřešení celé situace dojde již na základě našeho upozornění v dopise,“ uvedl rektor Bareš v dopise řediteli KHS JMK.

KHS JMK vydala opatření na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, ten však podle právníků stanovuje jasné podmínky, za nichž lze podobné plošné opatření vydat. „Klíčovou podmínkou je, že se jedná o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami. Musí tedy jít o případ, kdy existuje konkrétní podezření ve vztahu ke konkrétním osobám. Plošné uzavření škol naopak ustanovení nedovoluje,“ upřesnil prorektor pro legislativu Radim Polčák.

Rektor v dopise KHS JMK zdůraznil, že Masarykova univerzita přijala celou řadu detailně promyšlených preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko nákazy a současně zajistit studentům právo na vzdělávání. „Právě proto se prakticky celé léto scházel krizový výbor Masarykovy univerzity a pokoušel se nalézt zodpovědné kompromisní řešení, které zohledňovalo jak ochranu zdraví členů akademické obce i zbytku společnosti, tak potřebu poskytovat našim studentům vzdělání v té nejvyšší možné kvalitě,“ uvedl v dopise řediteli KHS JMK rektor Bareš.

Výuka na Masarykově univerzitě začne až 5. října a již 21. září bylo rozhodnuto, že bude mít primárně bezkontaktní podobu, a přednostně se proto bude odehrávat v online prostředí. S variantou prezenční výuky se počítalo jen v malých skupinách u prvních ročníků, pro něž je důležité přímé seznámení se s prostředím a chodem vysoké školy.  U vyšších ročníků se s tímto počítalo pouze v nezbytných případech, jako jsou laboratorní cvičení a malé seminární skupiny v praktických a klinických předmětech.

Univerzita se také od počátku září řídí univerzitním semaforem, který stanovuje doporučené postupy pro provoz jednotlivých pracovišť, jako je přístup do budov, práce z domu či přísnější hygienická opatření pro stupně nákazy dané celostátní škálou rizika.

Plné znění dopisu naleznete ZDE

Hlavní novinky