Přejít na hlavní obsah

Fakulty MU jsou na online i omezenou kontaktní výuku připravené

Jak bude probíhat výuka na Masarykově univerzitě? Nachystali jsme pro vás rozcestník, kde to zjistit.

V tuto chvíli je jasné, že posluchárny zůstanou prázdné. Studenti se do lavic neposadí, pedagogové se před katedru nepostaví. V souvislosti s epidemickou situací vydala Masarykova univerzita a státní instituce řadu opatření, které zasahují v podstatě všechny části běžného univerzitního života. Konkrétní nastavení výuky je však především v rukou v rukou jednotlivých fakult. Následující text přibližuje některá fakultní specifika a především v něm najdete odkazy fakultní stránky, kde jsou nejrelevantnější informace. Základní informaci o tom, zda je vámi zapsaný předmět převedený do online podoby, pak naleznete nejpozději v sobotu 3. října 2020 v katalogu předmětů v Informačním systému MU.

Je jasné, že většina výuky bude v podzimním semestru 2020 distanční. Bude probíhat synchronní online výuka a asynchronní výuka z předem pořízeného záznamu, ale v časech rozvrhu. „Výjimky z distanční výuky stanoví metodický list studijního odboru, který je jakýmsi návodem, jakou výuku lze a nelze realizovat. Povoluje například osobní přítomnost studentů ve škole při následujících činnostech: klinická a praktická výuka, laboratorní, experimentální a umělecké práce do počtu nejvýše 15 osob, individuální konzultace, zkoušení při účasti nejvýše 10 osob a individuální návštěvy knihoven a studoven, jsou-li otevřeny,“ vysvětluje prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant. Kvůli přechodu větší části výuky do online prostoru posílila Masarykova univerzita technické a licenční zázemí tak, aby vše mohlo bez problémů fungovat. 

Jednotlivé fakulty k nastavení výuky přistupují různě. Některé předpokládají hladký přesun téměř všech programů do synchronní online výuky, tedy s přednáškami či semináři v reálném čase za účasti studentů i pedagogů, další ale kvůli povaze vyučovaných předmětů potřebují učti prezenčně. Mezi ty druhé patří především lékařská, farmaceutická a přírodovědecká fakulta a fakulta sportovních studií. 

Lékařská fakulta MU (LF) vzdělává k regulované speciální profesi a musí část výuky realizovat prezenčně. Počítá se všemi riziky, která mohou při praktické výuce nastat a veškerá její pracoviště jsou na kontaktní výuku za přísných protiepidemických podmínek připravená a vybavená. Fakulta plánuje prezenční výuku nejméně v padesáti procentech klinické a praktické výuky. Aktuální informace o studiu v podzimním semestru má LF na www.med.muni.cz.  

Přírodovědecká fakulta MU chce podle proděkana pro studium Zdeňka Bochníčka umožnit učit prezenčně praktická a laboratorní cvičení a laboratorní práce. „U nich je možné v přiměřeném rozsahu zachovat prezenční výuku, přičemž o formě prezenční nebo online výuce rozhoduje garant předmětu,“ upřesnil Bochníček. Fakulta zveřejňuje aktuální informace pro své studenty na www.sci.muni.cz.

Na Farmaceutické fakultě MU mohou studenti čekat přednášky online v synchronním režimu. Praktickou výuku bude fakulta realizovat v malých skupinách deseti až patnácti osob. „Plánujeme takto odučit přibližně 50 procent praktické výuky, druhou polovinu zvládneme alternativně, například formou distančních úkolů, konzultací,“ informovala proděkanka pro studium Tünde Ambrus. Fakulta také připravuje metodický pokyn děkanky pro vyučující a tento týden bude jednat o dalších podrobnostech týkajících se organizace výuky a o podobě studia v prvním ročníku. Farmaceutická fakulta zveřejňuje aktuální informace pro své studenty na www.pharm.muni.cz a facebooku.

Předměty, kde výuka spočívá v nácviku praktických dovedností s využitím infrastruktury fakulty, tedy tělocvičen, posiloven a dalších sportovních zařízení, chce vyučovat kontaktně i Fakulta sportovních studií MU (FSpS), teoretické předměty budou pro studenty přístupné synchronně online. FSpS vložila informace pro své studenty do IS a doporučuje sledovat web www.fsps.muni.cz, který bude dle situace aktualizovat.

Definovat přesně pojem praktická výuka je pro sestavení výuky v online režimu důležité také pro filozofickou a pedagogickou fakultu.

„S online výukou máme problém v některých předmětech. Například praktická jazyková cvičení musí proběhnout prezenčně, chceme ještě definovat předměty, které nelze přenést do online prostředí,“ vysvětluje proděkan pro studium Filozofické fakulty MU (FF) Josef Šaur. Pro studenty FF zůstává primárním místem pro předávání informací stránka www.phil.muni.cz

Pedagogická fakulta MU (PdF) připravuje na tento týden videokonferenci vedení fakulty se všemi studenty prvních ročníků, kde bude možné pokládat otázky týkající se studia. Studentům se představí děkan fakulty, proděkani pro studium i vedoucí studijního oddělení a zodpoví dotazy k zahájení studia. Kamery pro on-line přenosy už má fakulta připravené ve všech velkých posluchárnách, počítá se s průběžnou technickou pomocí pro všechna akademická pracoviště. Za praktickou výuku považuje fakulta výuku, která vede ke konkrétním dovednostem, zvláště prakticky zaměřená cvičení a reflektivní semináře k praxi. PdF zveřejňuje vše na www.ped.muni.cz, dílčí odkazy najdou studenti na: www.muni.cz

Ostatní fakulty Masarykovy univerzity pak připravují online výuku téměř v plném rozsahu.

Právnická fakulta MU je podle proděkanky pro magisterské studium Jany Jurníkové na start online výuky připravena. „Informace mají obě strany, tedy studenti i pedagogové, připravenou máme i variantu zkouškového období v online režimu. Jen bychom přivítali změkčení pravidel pro studenty prvních ročníků. Alespoň pro ty v dlouhém magisterském programu. Abychom je zachytili, aby viděli budovu, učitele, spolužáky,“ říká Jurníková. Na webu právnické fakulty je v souvislosti s informacemi o studiu v podzimním semestru zásadní stránka www.law.muni.cz, která obsahuje informace jak fakultní, tak odkazuje na rektorátní opatření. Důležitý je i nový pokyn děkana.

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU (ESF) Antonín Slaný již na sociálních sítích studentům potvrdil, že výuka bude probíhat bezkontaktní formou pro všechny, zkoušky se uskuteční s největší pravděpodobností také online formou a budova fakulty bude pro konzultace prací nebo návštěvy knihovny otevřená v závislosti na epidemiologické situaci. „Jednu třetinu studentů máme ze zahraničí. V rámci zachování rovného přístupu ke všem studentům se proto nevyhneme online výuce, ve které využijeme všech kanálů,“ doplnil proděkan pro prezenční studium Martin Kvizda. Rozcestníkem pro veškeré informace z ESF je www.econ.muni.cz. Aktuálně chystá fakulta speciální platformu pro prváky, které bude tímto semestrem provádět nad rámec informovanosti všech ostatních studentů. 

Na Fakultě sociálních studií MU (FSS), která ve sdruženém studiu nemůže zaručit kontaktní výuku, byli již vyučující a studenti informováni o synchronní výuce podle rozvrhů online. „Pro prváky připravujeme balíček podpůrných služeb obsahující například individuální konzultace online i prezenčně, videonávody pro práci s informačním systémem a webovou podstránku zaměřenou na prváky,“ doplnila proděkanka pro studium Adéla Souralová. Aktuální dění na fakultě sociálních studií lze sledovat na www.fss.muni.cz.

Na online výuku jsou připraveni i na Fakultě informatiky MU (FI), kde kladou důraz na vhodný rozsah a dostatečnou nabídku konzultací převážně s využitím moderních digitálních nástrojů tak, aby studenti nebyli nuceni zvládat učivo v režimu samostudia. Na FI jsou aktuální informace dostupné z odkazu na webu fakulty.

Hlavní novinky