Přejít na hlavní obsah

MUNI se od pondělí přepne na červenou barvu semaforu

Budovy univerzity se uzavřou, přístupné budou pro zajištění výuky a pro studenty oborů povolených vládou.

Krizový štáb MU rozhodl, že s ohledem na aktuální epidemickou situaci a vyhlášení červeného stavu vládního semaforu v Jihomoravském kraji, se Masarykova univerzita s platností od pondělí 12. října také přepne do červeného stupně pohotovosti na univerzitním eskalačním semaforu

Znamená to, že budovy univerzity jsou od pondělí uzavřené pro veřejnost, studenty i většinu zaměstnanců. Výjimku pro vstup do budov má vedení hospodářských středisek a osoby, které zajišťují provoz budov a laboratoří, správu IT, a ti, pro které je vstup nezbytný pro zajištění distanční výuky či výuky v seminářích povolených vládních opatřením. Výjimku mají také studenti v klinické a praktické výuce, na praxích studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, jak umožňuje aktuální vládní opatření.

Všude jinde se výuka bude odehrávat především v online podobě. S ohledem na aktuální vládní opatření upravil Studijní odboru Rektorátu MU metodický list k výuce v podzimním semestru tak, aby odpovídal platným nařízením.

Červený stupeň znamená, že se uzavřou knihovny pro studium. Jednotlivé knihovny univerzity však mohou zajistit distanční výdej i příjem knih. „Masarykova univerzita také připravuje zcela unikátní řešení elektronických výpůjček, které by fungovalo analogicky k výpůjčkám papírovým z knihovních fondů MU,“ uvedl prorektor Radim Polčák.

Vnitřní i venkovní sportovní zařízení, posilovny, počítačové učebny a studovny budou od pondělí až do odvolání uzavřeny.

V aktuální situaci může dojít také k omezení provozu kolejí a menz. Jednotlivá zařízení se řídí podle aktuální epidemické situace, jejich provoz konzultuje vedení Správy kolejí a menz (SKM) s Krizovým štábem MU. Aktuální informace o provozu jsou na webových stránkách SKM.

Ve všech prostorách MU je povinnost nosit roušky, a podle typu provozu také ochranné rukavice.

Omezení se při vyhlášení červené barvy semaforu týkají provozu laboratoří i služebních cest. Obecná doporučení pro postupy při vyhlášení nejvyššího stupně rizika najdete v aktualizovaném eskalačním semaforu MU, který navazuje na metodický list o implementaci protiepidemických opatření na MU. Tato doporučení mohou jednotlivé součásti univerzity převést do závazných rozhodnutí nebo předpisů.

Hlavní novinky