Přejít na hlavní obsah

MU se nebude domáhat opravy nezákonného opatření KHS soudní cestou

Masarykova univerzita reaguje na rozhodnutí soudu související se zákazem osobní přítomnosti studentů při výuce v Praze.

Masarykova univerzita nebude usilovat o nápravu mimořádného opatření k výuce na vysokých školách, které vydala v září Krajská hygienické stanice Jihomoravského kraje (KHS JMK), soudní cestou. Vedení univerzity tak reagovalo na úterní rozhodnutí pražského městského soudu, který zrušil rozhodnutí pražské hygienické stanice o zákazu osobní přítomnosti vysokoškolských studentů při výuce.

Nařízení KHS JMK, proti němuž se MU kvůli jeho nezákonnosti ohradila, ministerstvo zdravotnictví následně nahradilo mimořádným opatřením s celostátní působností, jehož vydání již proběhlo v souladu se zákonem. „Nynější rozhodnutí Městského soudu v Praze tak sice nepřímo potvrzuje naše výhrady proti původnímu nařízení KHS JMK, univerzita ale nemá důvod proti tomuto nařízení dál vystupovat, neboť již nemá právní účinky,“ uvedl prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák.

Na nezákonnost vydaného rozhodnutí, kterým KHS JMK dne 22. září plošně zakázala kontaktní výuku, upozornil rektor Martin Bareš dopisem 25. září. „Naším cílem bylo upozornit na skutečnost, že došlo k porušení zákona, což nelze akceptovat ani v tak složité situaci, kterou nyní prožíváme, kdy je naopak potřeba mimořádně dbát na dodržování zákonů, aby byla zachována důvěra obyvatel,“ zdůraznil rektor. Upozornění formou dopisu a veřejná diskuze, kterou zveřejnění vyvolalo, jsou podle něj dostatečnou záruku, že se podobná situace nebude opakovat.

K samotnému přesunu výuky do online prostředí přitom MU přistoupila ještě dříve, než jej KHS JMK plošně nařídila. „Celé léto jsme se připravovali na situaci, že se i podzimní semestr odehraje převážně v online prostředí, a to i přesto, že tuto možnost zpochybňoval Národní akreditační úřad. Přijali jsme řadu detailně promyšlených preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko nákazy a současně zajistit studentům přístup ke vzdělávání,“ zdůraznil rektor.

Výuka na MU začala až 5. října a již 21. září bylo rozhodnuto, že bude mít primárně bezkontaktní podobu, a přednostně se proto bude odehrávat v online prostředí. Univerzita se také od počátku září řídí univerzitním semaforem, který stanovuje doporučené postupy pro provoz jednotlivých pracovišť a jednotlivé činnosti, jako je přístup do budov, provoz laboratoří, práce z domu či přísnější hygienická opatření pro stupně nákazy dané celostátní škálou rizika.

Hlavní novinky