Přejít na hlavní obsah

Univerzitní spin-off Flowmon Networks odkoupila americká firma

Masarykova univerzita poprvé získá peníze díky prodeji své spin-off společnosti.

Společnost Flowmon Networks, která vznikla jako univerzitní spin-off a Masarykova univerzita (MU) v ní držela podíl, provedla úspěšný exit - výhodný obchod pomůže firmě v expanzi do USA a akcionářům zajistí zhodnocení vkladu. 

Úspěšná IT společnost vyvíjí technologie pro správu a zabezpečení počítačových sítí. Ještě pod názvem Invea-Tech vznikla v roce 2007 jako univerzitní spin-off na základě transferu technologií ze sdružení CESNET, jehož členem je i MU.

Za dobu své existence si na poli informačních technologií vydobyla firma díky svým kvalitním produktům silnou pozici, stala se atraktivní pro investory a začala podnikat kroky k celosvětové expanzi. Aby mohla lépe proniknout do zámoří, muselo podle dlouhodobého záměru firmy dojít k vystoupení všech jejích akcionářů. Prodej společnosti se pak ukázal jako jedna z možných, a nakonec strategicky nejvýhodnějších cest. Firmu odkoupila americká společnost Kemp Technologies, která chce rozvíjet inovativní produkty Flowmon Networks nejen v USA a nadále spolupracovat s akademickou sférou.

„Společnost Flowmon Networks po třinácti letech od svého založení dospěla do fáze exitu, při kterém akcionáři, mezi které patří i Masarykova univerzita s menšinovým podílem akcií, podpořili prodejem svých akcií další růst společnosti. Pro univerzitu je to vůbec poprvé, kdy získává finanční prostředky prodejem své spin-off společnosti a může tak současně působení ve firmě úspěšné zúročit,“ vysvětlila důvody k obchodu s akciemi Eva Janouškovcová, ředitelka Centra pro transfer technologií MU.

„Jsme svědky jedinečné příležitosti ukázat, že dobré nakládání s duševním vlastnictvím, řádná péče o aplikované výstupy a dlouholetá spolupráce univerzity s firmou mají v univerzitním prostředí své místo. Tento případ může být unikátním příkladem toho, že transfer technologií a znalostí má smysl a přináší univerzitě užitek,“ řekl prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák. MU se podílela na založení šestnácti spin-off společností, jejichž účelem je zhodnotit a využívat duševní vlastnictví univerzity. 

Partnerem pro vědeckovýzkumné a další spolupráce s MU je pro firmu na fakulta informatiky a ústav výpočetní techniky, jehož duševní vlastnictví bylo předmětem transferu a vzniku tohoto spin-offu. „Prodej držených akcií je přirozeným krokem dalšího vývoje vzájemného vztahu mezi univerzitou a spin-off společností. Předpokládáme, že i nadále budeme s firmou úzce spolupracovat a pokračovat v jejím úspěšném rozvoji,“ uvedl ředitel ÚVT Luděk Matyska.

Hlavní novinky