Přejít na hlavní obsah

Vědecké centrum CEITEC bude dál pokračovat

Čtyři vysoké školy a dva výzkumné ústavy v Brně se domluvily na další spolupráci a pokračování centra CEITEC.

Čtyři brněnské vysoké školy a dva výzkumné ústavy, které před deseti lety stály u zrodu centra vědecké excelence „Středoevropský technologický institut CEITEC“, se dohodly na jeho pokračování od 1. ledna 2021 i poté, co vyprší stávající smlouva o spolupráci z roku 2011 a její dodatek z roku 2015.

Smlouvu o spolupráci na dalším rozvoji centra CEITEC na základě jeho strategického plánu již podepsali rektoři Masarykovy univerzity (MU), Vysokého učení technického v Brně (VUT), Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU), rektorka Mendelovy univerzity Brno (MENDELU) a ředitelé Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR, v.v.i. a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Za prvních deset let své existence získalo vědecké centrum CEITEC uznání a respekt mezinárodní vědecké komunity. Do Brna přilákalo řadu úspěšných zahraničních vědců, kteří svým příchodem a následným působením významně přispěli k rozvoji vědeckého výkonu a internacionalizace nejen všech brněnských zapojených institucí, ale i celé české vědy. Díky fungujícímu systému sdílených laboratoří je CEITEC příkladem efektivního využívání výzkumné infrastruktury. Je také přínosem pro celý region, který se stal díky němu atraktivnější pro zahraniční i domácí investory, což se projevuje i ve vytváření nových pracovních příležitostí,“ řekl rektor MU Martin Bareš. Připomněl, že výjimečnost CEITEC spočívá v tom, že propojuje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v rozsahu, který nemá v Evropě obdoby.

CEITEC umožňuje více než tisíci vědců a vědkyň ze 45 zemí světa synergicky studovat objekty živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy, přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy včetně člověka. Výzkum, jehož cílem je zlepšovat kvalitu života i lidského zdraví, se odehrává v pavilonech, které byly pro tyto účely vybudovány v Univerzitním kampusu MU v Brně – Bohunicích a v kampusu VUT pod Palackého vrchem a vybaveny téměř 700 speciálními přístroji a unikátními zařízeními vybranými na základě konkrétních potřeb vědeckých týmů.

„Pokračování projektu pro nás znamená zachování kvalitní vědecko-výzkumné instituce s mezinárodním renomé. Díky tomu budou moci naši výzkumníci pokračovat v již započaté spolupráci v regionu, která má ale významný přesah do zahraničí. Takový příklad fungující spolupráce má i výrazně motivační účinek na ostatní výzkumné týmy z VUT. Rovněž vznik nové skupiny Kybernetika pro materiálové vědy v rámci aktivit VUT umožní užší propojení jednotlivých partnerů,“ uvedl rektor brněnské techniky Petr Štěpánek.

„CEITEC je z našeho pohledu zavedená výzkumná značka, kterou jsme roky budovali. Také proto je důležité, že bude naše spolupráce pokračovat i v dalších letech,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová, podle které další rozvoj CEITEC nabízí všem zúčastněným partnerům spoustu synergie.

„VFU Brno byla po celou dobu působení Středoevropského technologického institutu CEITEC výrazným partnerem, který významně přispěl k jeho výsledkům z pohledu biologických věd a veterinárního lékařství, mimo jiné při plnění mezinárodních parametrů smluvního výzkumu na animálních modelech,“ zdůraznil rektor VFU Alois Nečas.

„Do budoucna očekáváme, že tato osvědčená výzkumná infrastruktura, vybavená nákladnými přístroji ve sdílených laboratořích a disponující skvělými týmy vědců, bude schopna řešit problémy, se kterými se naše společnost bude stále častěji potkávat. Díky šíři výzkumného záběru může komplexně řešit složité otázky vývoje a praktické aplikace nových materiálů, které jsou nezbytnou podmínkou pro kvalitu života. Bez nových materiálů se neobejde péče o lidské zdraví, zajištění průmyslové výroby, energie a potravin. Věřím, že pokračování ve spolupráci všech šesti partnerů přispěje k dosažení ambiciózních cílů vytyčených v Inovační strategii České republiky 2019-2030,“ doplnil ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Ludvík Kunz.

„Naším cílem je využít příležitosti pokračovat v komunikaci a spolupráci s největšími hráči v oblasti výzkumu v Brně,“ připomněl ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Martin Faldyna.

Výzkumné centrum CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie. Ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. S ročním rozpočtem blížícím se 30 milionům EUR a investicemi přesahujícími 200 milionů EUR se institutu daří plnit svůj cíl a být nedílnou součástí špičkových vědeckých sítí v daných oblastech. Aktivně spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi.

Hlavní novinky