Přejít na hlavní obsah

Studenti posledních ročníků můžou na laboratorní výuku

Od středy 25. listopadu je povolená laboratorní výuka pro nejvýše 20 osob. Rozhodují o ní fakulty.

V souladu s uvolňováním protiepidemických opatření dojde od středy 25. listopadu ke změnám v možnostech prezenční výuky vysokoškolských studentů. Také na Masarykově univerzitě je nově možné organizovat prezenční laboratorní výuku a praxe studentů zdravotnických a pedagogických studijních programů. Dále pak laboratorní, experimentální a uměleckou výuku pro studenty posledních ročníků a studenty, kteří mají zapsané předměty do posledních ročníků, ve skupinách do 20 osob. Studenti posledního ročníku Fakulty sportovních studií MU pak mohou od středy chodit na sportovní výuku i do vnitřních prostor, opět v maximálním počtu 20 osob.

Změny umožní také prezenční zkoušení v maximálním počtu deseti osob v jedné místnosti. Povolené budou individuální konzultace a praxe u třetích osob, možné je rovněž studium v doktorských programech.

Přestože dochází k uvolňování opatření a Česká republika se od pondělí posune z nejvyššího na 4. stupeň rizika nákazy, zůstává Masarykova univerzita v červeném stupni pohotovosti na univerzitním eskalačním semaforu.

Znamená to, že budovy univerzity jsou uzavřené pro veřejnost a část zaměstnanců i studentů. Výjimku pro vstup do budov má vedení hospodářských středisek a osoby, které zajišťují provoz budov a laboratoří, správu IT, a ti, pro které je vstup nezbytný pro zajištění distanční výuky či prezenční výuky v režimu povoleném vládou.

Prezenční studium tak aktuálně mohou absolvovat studenti v klinické a praktické výuce a na praxích studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studenti, kterým vstup na prezenční výuku umožní vládní opatření platné od 25. listopadu. O nastavení prezenční výuky v rozsahu výše popsaných výjimek rozhoduje vedení jednotlivých fakult. Studenti by se o změnách formy výuky a studia měli informovat u garantů svých předmětu.

Zbylá výuka bude na MU dál online formou. Nemění se ani systém fungování knihoven, jednotlivé knihovny univerzity zajišťují distanční výdej i příjem knih přes okénka.

Ve všech prostorách MU je povinnost nosit roušky, a podle typu provozu také ochranné rukavice.

Studenti, kteří mohou od středy na prezenční výuku, se mohou také vrátit na koleje, a to v případě, že mají rezervované ubytování.

Hlavní novinky