Přejít na hlavní obsah

Univerzitní semafor se přepíná do žluté barvy

V pondělí 7. prosince přechází Masarykova univerzita do nižšího stupně rizika. Budovy MU již nebudou zcela uzavřené.

Na univerzitním eskalačním semaforu bude od 7. prosince svítit žlutá barva. Přednášky a výuka budou i nadále probíhat online, prezenčně jsou umožněny akce a zkoušky za přítomnosti 10 osob ve vnitřních nebo 50 osob ve vnějších prostorech. Laboratorní, praktická a experimentální výuka je umožněna v souladu s výjimkami stanovenými platným usnesením vlády. To umožňuje i prezenční výuku pro studenty prvních ročníků, o její konkrétní podobě rozhoduje vedení fakult, Krizový štáb MU však doporučil vést i tuto výuku minimálně do Vánoc online. Všem studentům jsou umožněny individuální konzultace a možná je výuka v doktorských programech.  

Výuka celouniverzitního sportu je stále realizována distančně. Vnitřní sportoviště mohou být pro amatérské skupiny v jeden čas otevřena pro 10 osob s omezením 1 osoby na 15 m2 plochy sportoviště, sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny. Pro profesionální sportovce platí, že pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců. Posilovny SKM jsou uzavřeny.

Krizový štáb univerzity doporučil v knihovnách pokračovat v distančním systému výpůjček. Při otevření knihovny, o kterém může rozhodnout děkan příslušné fakulty, musí být dodrženo vládní usnesení.

Počítačové učebny zůstanou uzavřeny, pro studovny a týmové místnosti platí opět omezení do 10 osob v místnosti.

Univerzitní kino Scala zůstává uzavřeno, otevřen bude v omezeném režimu obchod Scalanterie.

Menzy budou otevřeny, za dodržení vládního opatření – rozestupy a počet 4 osob u jednoho stolu.

Zaměstnanci univerzity by i nadále měli pracovat formou home office. Nezbytně nutné akce se mohou uskutečnit při dodržení počtu 10 osob ve vnitřních a 50 osob ve vnějších prostorech.

Na MU platí i nadále další opatření – dodržování rozestupů, nošení ochranných pomůcek, pravidelné větrání a používání dezinfekce. Do budov MU stále nemá povolen vstup nikdo z veřejnosti.

 

Hlavní novinky