Přejít na hlavní obsah

Do univerzitního senátu byli zvoleni noví senátoři

Jednadvacet stávajících senátorů bylo znovu zvoleno, zbytek křesel Akademického senátu MU obsadí nováčci.

Do 30. listopadu probíhaly volby do Akademického senátu MU, v pondělí 7. prosince vyhlásila volební a mandátová komise jejich výsledky. 16 akademických pracovníků a 5 studentů bylo znovu zvoleno, zbylých 34 míst obsadí noví senátoři. Počet mandátů vzroste na 55, pět zástupců bude mít nově farmaceutická fakulta.

Nově zvolení senátoři však prozatím v senátu nezasednou. Funkční období aktuálního senátu bude vlivem nouzového stavu prodlouženo. Skončí tak až 120 dní po skončení nouzového stavu, nejdříve tedy 12. dubna 2021.

Volby se uskutečnily na konci listopadu ve všech 21 volebních obvodech – na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž byli voleni tři členové senátu, a v obvodu studentů fakulty, kde byli voleni dva senátoři (na ekonomicko-správní a přírodovědecké fakultě na základě losu tři). Další tři zástupce volil obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť.

O obsazení pětapadesáti senátorských křesel se ucházelo bezmála sto padesát kandidátů. V komoře akademických pracovníků to bylo 82 kandidátů, ve studentské komoře 67 kandidátů. Největší zájem byl na filozofické fakultě, kde kandidovalo celkem 25 kandidátů, nejméně (8) pak na pedagogické fakultě a fakultě informatiky.

Senát veřejné vysoké školy ze zákona rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity. Mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy školy i jejích součástí, schvaluje rozpočet nebo výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Dává také rektorovi souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady. Mezi zásadní pravomoci patří i to, že hlasuje o návrhu na jmenování rektora.

Seznam zvolených senátorů

 

Právnická fakulta – Komora akademických pracovníků

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Právnická fakulta – Studentská komora

Mgr. Oldřich Tristan Florian
Damir Solak

Lékařská fakulta – Komora akademických pracovníků

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Lékařská fakulta – Studentská komora

Mgr. Natália Antalová
Adam Wechsler

Přírodovědecká fakulta – Komora akademických pracovníků

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Přírodovědecká fakulta – Studentská komora

Mgr. Tomáš Brom
Mgr. David Novák
Mgr. Štěpán Čada

Filozofická fakulta – Komora akademických pracovníků

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
doc. Mgr. et. Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Filozofická fakulta – Studentská komora

Bc. Kateřina Holíková
Tomáš Lintner, MA

Pedagogická fakulta – Komora akademických pracovníků

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Pedagogická fakulta – Studentská komora

Bc. David Košatka
Karel Frnka

Farmaceutická fakulta – Komora akademických pracovníků

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

Farmaceutická fakulta – Studentská komora

Jaroslava Jamrichová
PharmDr. Tomáš Bílik

Ekonomicko-správní fakulta – Komora akademických pracovníků

Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Ekonomicko-správní fakulta – Studentská komora

Alexandra Bečková
Mgr. Ing. Ondřej Špetík
Bc. Anna Skoupá

Fakulta informatiky – Komora akademických pracovníků

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Fakulta informatiky – Studentská komora

Bc. Dominika Krejčí
RNDr. Matej Antol

Fakulta sociálních studií – Komora akademických pracovníků

PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Mgr. Josef Kraus, Ph.D.

Fakulta sociálních studií – Studentská komora

Bc. Daniel Jirků
Bc. Tina Mizerová

Fakulta sportovních studií – Komora akademických pracovníků

Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Mgr. Tereza Králová

Fakulta sportovních studií – Studentská komora

Mgr. Adam Kyselica
Mr. Tomáš Sedláček

Celouniverzitní pracoviště

doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
Mgr. Gabriel Demo, Ph.D.
PhDr. Renata Prucklová

Hlavní novinky