Přejít na hlavní obsah

Prezident jmenoval nové profesory, šest z nich působí na MUNI

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 15. prosince na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 80 profesorů.

Milan Gelnar působí jako proděkan pro vnější vztahy na Přírodovědecké fakultě MU.

Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Z nově jmenovaných profesorů jich šest působí na Masarykově univerzitě.

Na návrh Vědecké rady MU byli jmenováni: 

doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
pro obor: Filozofie
působí na Filozofické fakultě MU

doc. RNDr. Jan PASEKA, CSc.
pro obor: Matematika – Algebra a teorie čísel
působí na na Přírodovědecké fakultě MU

Na návrh Vědecké rady UK byl jmenován:

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
pro obor: Farmakognosie
působí na Farmaceutické fakultě MU

Na návrh Vědecké rady JČU byl jmenován:

doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
pro obor: Rybářství
působí na Přírodovědecké fakultě MU

Na návrh Vědecké rady VUT byl jmenován:

doc. Mgr. Vladimír Havlík
pro obor: Výtvarná tvorba
působí na Pedagogické fakultě MU

Hlavní novinky