Přejít na hlavní obsah

Vědci zkvalitňují metody pro včasné varování

AnotaceGeoinformatikaPostupy, systémy a technologiemi, které zkvalitní včasné varování před přírodními katastrofami a krizové řízení při jejich průběhu, se zabývaly téměř dvě stovky předních odborníků z oblasti kartografie, geoinformatiky a krizového řízení na konci ledna v Praze.


Sympozium, které pořádala Laboratoř geoinformatiky a kartografie Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU, vyvrcholilo v sestavení tzv. Pražské deklarace. Ta shrnula závěry účastníků jak lépe shromažďovat, propojovat a vyhodnocovat data z pozemních, nadzemních i kosmických stanic pro lepší ochranu obyvatelstva právě před živelními katastrofami.

Redukce negativních následků přírodních katastrof jako jsou například zemětřesení, povodně, nejrůznější havárie, požáry či bouře, ochrana života obyvatel a jejich informovanost o tom, jak se v případě takových katastrof chovat – to vše dnes patří mezi priority všech zemí světa, a to obzvláště po tsunami v jihovýchodní Asii a hurikánu Katrina. Řada států dnes má k dispozici obrovská množství dat, která mohou pomoci při včasném varování před katastrofou a při následném krizovém řízení. Doposud jsou ale tato data vnímána spíše odděleně a společný přístup k aktuálním informacím a jejich sdílení, předávání a kartografická vizualizace v reálném čase nejsou dostatečně ošetřeny. „Jeden vytvoří mapu, jiný pořídí družicový snímek, třetí provede pozemní měření, ale rychlé propojení dat a informací dohromady v podobě scénářů pro téměř okamžitou reakci na situaci ohrožení je stále ještě problémem,“ uvedl docent Milan Konečný, vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Rektora MU Petra Fialu společně s organizátory konference Milanem Konečným z Přírodovědecké fakulty MU a Davidem Rhindem, emeritním rektorem City University v Londýně přijal na Pražském hradě také prezident České republiky Václav Klaus. Foto: Archiv M. Konečného.
Rektora MU Petra Fialu společně s organizátory konference Milanem Konečným z Přírodovědecké fakulty MU a Davidem Rhindem, emeritním rektorem City University v Londýně přijal na Pražském hradě také prezident České republiky Václav Klaus. Foto: Archiv M. Konečného.

„Přírodní katastrofy samozřejmě nerespektují hranice států. Nejdůležitější je proto koordinace, propojení a harmonizace postupů mezi jednotlivými zeměmi,“ dodal Alessandro Annoni z Jednotného výzkumného centra při Evropské komisi v Ispra v Itálii, jež se na pořádání sympozia podílelo. Nově budované systémy a přístupy, o nichž se na sympoziu debatovalo, pomohou tyto postupy sjednotit, organizovat sběr dat, zajistit jejich propojení, a interoperabilitu tak, aby byly rychle využitelné v naléhavých krizových situacích všemi zúčastněnými státy. „I Organizace spojených národů v současné době upozorňuje na nutnost vytvoření kultury chování v situacích ohrožení a využití moderních informačních a komunikačních technologií pro jejich řešení. A to lze realizovat jen prostřednictvím vzdělávání a přípravy všech vrstev obyvatelstva,“ upřesnil Milan Konečný.

Proto je důležité vytvořit společnou síť výměny informací, která umožní plánovat postupy před výskytem katastrofy, snížit jejich rizika a eliminovat jejich dosah a rozsah. Přitom jsou jednotlivé postupy strukturovány i co do požadavků na informace poskytované z map nebo satelitních snímků, a to podle typu katastrofy – hovoří se například o rychlém mapování. Tyto aktivity jsou rozvíjeny v rámci GMES služeb (Globální monitoring prostředí a bezpečnosti), jež spadají do kompetence generálního ředitelství Evropské komise „Podnikání a průmysl“ (Enterprise). „Například předpověď záplav sedm dní předem, kterou bychom mohli díky propojení rozmanitých dat získat, nám pomůže významně snížit jejich dopad,“ řekl Annoni.
Návrh vizualizace informací relevantních pro řešení povodňové situace. Foto: Archiv Laboratoře geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty MU.
Návrh vizualizace informací relevantních pro řešení povodňové situace. Foto: Archiv Laboratoře geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty MU.

Sympozium, které poskytlo půdu pro sdílení informací a praktických zkušeností mezi odborníky z devětatřiceti zemí celého světa, bylo oficiální doprovodnou akcí v rámci českého předsednictví Evropské unii. Uskutečnilo se pod záštitou rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy a ve spolupráci s ministerstvy vnitra, průmyslu a obchodu, školství a sdružením NEMOFORUM. Více informací ke konferenci je možné najít na webové stránkách konference http://c4c.geogr.muni.cz.

Hlavní novinky