Přejít na hlavní obsah

Vydání učebnice o daních je občas časová loterie

Michal Radvan z Právnické fakulty MU vydal letos na podzim knihu o daňovém právu v angličtině, díky online formátu má velký úspěch.

Michal Radvan

Přestože jsou daňové systémy jednotlivých zemí odlišné a může se zdát, že vydávat přehled o českém daňovém právu v angličtině smysl moc nemá, zaznamenal přesně tento počin Právnické fakulty MU letos na podzim velký úspěch. Učebnici proděkana pro zahraniční a vnější vztahy Michala Radvana si otevřely tisíce lidí.

„Byl jsem příjemně překvapený tak velkým zájmem o učebnici. Za dva týdny od jejího vydání na konci září si na odkaz, pod kterým je knížka umístěna, kliklo více než 1650 osob. Věřím, že včetně všech studentů v kurzu Czech and Comparative Tax Law, pro nějž především jsem text zpracovával,“ říká Radvan.

Přestože chtěl především vytvořit učební pomůcku pro zahraniční studenty, zareagovali na knihu i kolegové. „Ozývali se mi kolegové i další lidé zabývající se jak právní teorií, tak praxí z celého světa. Díky tomu můžu rozšířit okruh osob, s nimiž můžu navazovat spolupráci v oblasti vědecké i pedagogické. Podle mě je takový dosah a následný rozsah nových příležitostí jednoznačně daný tím, že učebnice je elektronická a volně dostupná.“

Úspěchem knihy je i fakt, že její předcházející verze využívají jako studijní pomůcku také další právnické a ekonomické fakulty v České republice a informace z ní se hodí i právníkům, kteří poskytují právní a daňové poradenství o českém prostředí cizincům a zahraničním společnostem. Podobně ji využívají i organizace, které lákají do Česka zahraniční investory a posouží i zahraničním vědcům v oblasti práva pro srovnávací práce.

Novou učebnici měl specialista na daňové právo v plánu už delší dobu. „Od třetího vydání uplynulo deset let a právní regulace v oblasti daňového práva se změnila v některých případech i velmi výrazně. Proto bylo třeba konečně přistoupit k sepsání textu, byť jsem musel poněkud netradičně uvést, že se jedná o stav účinný k 1. lednu 2021, avšak platný k 26. září 2020.“ Právě trefit datum vydání bylo podle Radvana největší komplikací při přípravě učebnice. „S ohledem na neustále změny v právní regulaci v oblasti berní to byl docela oříšek. Nakonec jsem vyčkal na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí k 26. září 2020. Nicméně od konce září zákonodárci schválili například zrušení superhrubé mzdy a s tím související změny sazeb daně z příjmů fyzických osob, paušální daň atd.,“ dodává.

Zájemci najdou v knize dvě spíš teoretické kapitoly, které se zabývají se daňovou teorií a postavením daňového práva v systému práva v České republice, neboť na rozdíl od ostatních vyspělých států u nás není daňové právo považované za samostatné právní odvětví. Navazující části se pak věnují jednotlivým daním v širším slova smyslu, tedy nejen berním, které mají slovo daň ve svém názvu, ale také poplatkům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění či odvodu z elektřiny ze slunečního záření. Součástí učebnice jsou také otázky regulace daňového procesu a zamezení dvojímu zdanění.

Současné české daňové právo vychází z reformy roku 1927 zavedené v tehdejším Československu Karlem Englišem. Velkým mezníkem pro daňový systém ale byl vstup do Evropské unie, kdy bylo nutné harmonizovat regulaci nepřímých daní jako DPH či spotřební daně. „Jakkoliv jsou na úrovni EU patrné další harmonizační tendence, jdeme spíše opačnou cestou - členské státy si vzájemně konkurují, což se projevuje například trendem ve snižování sazeb daně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob. České daňové právo se navíc příliš neinspiruje v zahraničí a jde si svou cestou, o čemž svědčí mimo jiné daňové bonusy, neporovnatelně vyšší paušální výdaje podnikatelů motivující ke švarcsystému, neuvěřitelně nízká daň z nemovitých věcí, zrušení všech transferových daní, jako je daň dědická, darovací, z nabytí nemovitých věcí nebo množství fixních sazeb a korekčních prvků nekopírující inflaci,“ přibližuje Radvan.

A právě pro možnost srovnání a inspirace v jiných systémech jsou podobné knihy a učebnice potřebné. „Z teoretického pohledu je vhodné znát a orientovat se v daňových systémech jiných zemí, kdy dobré poznatky a přístupy můžeme přenášet do návrhů daňových zákonů u nás. Ale samozřejmě jsou znalosti stávajícího systému důležité v praktickém životě, kdy na globalizovaném trhu dochází k mnoha přeshraničním či zahraničním obchodním operacím, které jsou obvykle spojeny s daňovými povinnostmi. A dobrý právník by měl svému klientovi poradit nejen v oblasti práva, ale měl by znát také daňové konsekvence, aby byla rada nejen dobrá, ale také finančně efektivní.“

Hlavní novinky