Přejít na hlavní obsah

Jaký byl rok 2020 na MUNI

Uplynulý rok nebyl na univerzitě jen ve vleku epidemie nové nemoci COVID-19. Mimořádná situace však nepřerušila její rozvoj či výzkum.

Přestože světová pandemie nového typu koronaviru a nemoci, již vyvolává, zásadně ovlivnila také chod Masarykovy univerzity a způsobila, že většina výuky se v jarním i podzimním semestru přesunula do online prostoru, neustrnula univerzita ve svém rozvoji. Jak tedy rok 2020 na univerzitě s výjimkou výuky vypadal?

MUNI se rozrostla a má deset fakult

Od 1. července má Masarykova univerzita deset fakult. Po 60 letech se na ni vrátilo studium farmacie. Nová farmaceutická fakulta se přesunula z Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) i s většinou zaměstnanců a 800 studenty. Výuka zatím probíhá v areálu VFU na Palackého třídě, kde má MU pronajaté prostory na pět let. Do budoucna se má fakulta stát součástí areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích. O přesunu farmacie začali jednat rektoři obou vysokých škol na podzim loňského roku. V polovině června MU uspěla u Národního akreditačního úřadu s žádostí o akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie. VFU se svých akreditací vzdala. Podařilo se tak dokončit proces, který v historii českého školství nemá v tomto století obdoby.

V kampusu vyrostlo Simulační centrum

Se začátkem akademického roku 2020/2021 se v bohunickém kampusu otevřelo Simulační centrum lékařské fakulty neboli SIMU. V Evropě unikátní projekt představuje nová pětipatrová budova, v níž se skrývá celá simulační nemocnice. Téměř miliardová investice ale především znamená zásadní zapojení simulačních metod do vzdělávání budoucích lékařů, zubařů i dalších zdravotnických profesí. Díky Simulačnímu centru by se studenti v podstatě všech zdravotnických oborů měli naučit co nejlépe pracovat s pacientem ještě před tím, než se dostanou k těm skutečným nemocným lidem.

CEITEC pokračuje

Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství se dohodly na dalším pokračování spolupráce v rámci výzkumného centra CEITEC. Za deset let své existence získal CEITEC uznání mezinárodní vědecké komunity a přilákal do Brna řadu zahraničních vědců, kteří přispěli k rozvoji vědeckého výkonu a internacionalizace zapojených institucí i celé české vědy.

Archeologové získali moderní zázemí

Nové prostory a moderní archeologické laboratoře získal díky rozsáhlé rekonstrukci bývalého chemického pavilonu Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přesun na adresu Joštova 13 umožnil vědcům a studentům využívat naplno výhody moderních výzkumných metod a zařízení. Díky nim mohou lépe analyzovat nálezy z míst v Česku i v Evropě, kde působí. V nové budově chtějí také pořádat akce a výstavy.

Vznikl nový Ústav pro kyberbezpečnost

Masarykova univerzita společně s ČVUT a VUT se dohodly na prohloubení spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti a založily CyberSecurity Hub. Ten se kromě posílení společných odborných aktivit zaměřuje také na podporu průmyslu a českých firem v oblasti kyberbezpečnosti. Úzká spolupráce povede ke zlepšení užitných vlastností výrobků a služeb, a tím i k posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu v mezinárodním měřítku. Ústav chce také posuzovat shodu nových špičkových technologií s bezpečnostními požadavky a provádět jejich certifikaci. Certifikační autorita bude fungovat podle nové evropské právní úpravy, její certifikáty tak budou platit v celém evropském hospodářském prostoru.

Zaznamenali jsme úspěchy ve spolupráci s průmyslem

Novou diagnostickou metodu pro rozpoznání a sledování vývoje kolorektálního karcinomu, tedy nádorů tlustého střeva a konečníku, vytvořili vědci z institutu CEITEC ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem. Patentovanou metodu chce pro výrobu diagnostických souprav využít česká biotechnologická společnost BioVendor.

Licenční smlouvu s předním světovým distributorem produktů pro výzkum uzavřela i spin-off firma MU Enantis. Společnost získala licenci na výrobu a distribuci stabilizovaného fibroblastového růstového faktoru, který vytvořili a patentovali vědci na MU. 

A MU založila také novou spin-off společnost pod názvem CasInvent Pharma, a.s., a to ve spolupráci investičním partnerem i&i Prague, s.r.o. s cílem umožnit další vývoj nových sloučenin, které by se mohly uplatnit coby léčiva na některé typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů.

Přelom ve výzkumu reprodukce rostlin

Výzkumníci ze skupiny Karla Říhy z centra CEITEC MU se letos mohli pochlubit světovým úspěchem. Podařilo se jim vyvinout průlomovou techniku, která umožňuje sledovat rozmnožování rostlin na úrovni buněk i jednotlivých molekul v reálném čase. Vypracování nových postupů a know-how využívající už existující technologie umožní vědcům pochopit děje odehrávající se při dělení rostlinných buněk a jejich časovou souslednost. Mohou také testovat, jak na reprodukci rostlin působí různé podmínky, například zvýšená teplota.

Vědci z MUNI uspěli v získávání významných grantů

Začátkem prosince udělala MU radost Evropská výzkumná rada. Hned tři vědci získali prestižní ERC Consolidator grant. Jsou jimi (na fotkách zleva právník David Kosař, biofyzik Robert Vácha a religionista David Zbíral). Zabývat se budou vlivy neformálních vztahů v soudnictví na rozklad či naopak podporu demokracie, navrhováním nových sloučenin –⁠ peptidů pro boj s bakteriemi rezistentními k antibiotikům a v posledním případě pak studiem nekonformních náboženských hnutí a inkvizice ve středověku.

Už v lednu zahájilo centrum RECETOX projekt living lab neboli živé laboratoře, zaměřené na studium faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Centrum na něj získalo téměř miliardovou dotaci z evropského programu Horizon 2020. RECETOX také dobudoval v bohunickém kampusu novou biobanku pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků díky téměř čtvrtmiliardové dotaci z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání.

Univerzita udělila další velký grant špičkovému vědci

Už potřetí vypsala univerzita interní grant MUNI Award in Science and Humanities, který má přilákat špičkové vědce. Letos jej získal slovenský astrofyzik Norbert Werner, který hledá odpovědi na otázky, proč není ve vesmíru víc hvězd, nebo jak černé díry ovlivňují své okolí. Toto grantové schéma, jehož vítěz získá na dobu až pěti let podporu ve výši pěti milionů korun ročně, letos Grantová agentura MU rozšířila také o kategorii juniorních vědců. Odborníky do čtyřiceti let chce motivovat možností získat až dva miliony korun až na pět let. Zájemci se mohou hlásit až do konce letošního roku, na univerzitu by měli přijít v roce následujícím.

Obměnilo se vedení univerzity i fakult

Ve vedení Masarykovy univerzity působí od začátku října dva noví prorektoři. Prorektorkou pro záležitosti studentů a absolventů se nově stala Simona Koryčánková z Pedagogické fakulty MU a novým prorektorem pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání je Martin Kvizda z Ekonomicko-správní fakulty MU. Ke změnám v prorektorském týmu přistoupil rektor poté, co ke 30. září na svůj post rezignovali Vladimír Žítek a Hana Svatoňová. Nové vedení v čele s děkanem Janem Cackem má od 1. května fakulta sportovních studií. Od 1. listopadu pak ekonomicko-správní fakultu vede Jiří Špalek.

Vznikl stipendijní program pro studenty a vědce z Běloruska

Pobytové stipendium pro 20 studentů z Běloruské republiky ve výši 10 až 12 tisíc korun měsíčně a možnost ucházet se o vědecký grant pro perzekvované akademiky až do výše jednoho milionu korun ročně nabídla Masarykova univerzita občanům Běloruska. Reagovala tak na aktuální situaci a události po volbách v této zemi. Na konci letošního roku získalo stipendium osm běloruských studentů, kteří studují na přírodovědecké fakultě, lékařské fakultě, ekonomicko-správní fakultě a fakultě sociálních studií.

Univerzita založila tradici Masarykových a Mendelových dnů

Dvoudenní Masarykovy dny se vůbec poprvé odehrály na začátku března. MUNI tak zahájila novou tradici, akce by se měla konat každoročně u příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta, jehož jméno univerzita nese. Podtitulem prvního ročníku byly Hovory o demokracii. Na jaro 2021 je už plánovaný druhý ročník akce, tentokrát zaměřený na Masarykovy vztahy k různým osobnostem politického a kulturního života. V listopadu si chtěla univerzita podobně připomenout také osobnost Gregora Johanna Mendela. Kvůli nepříznivé epidemické situaci se nakonec dvoudenní akce celá přesunula do online prostoru, kde na zájemce čekaly debaty, přednášky i virtuální prohlídky.

MUNI pomáhá

Masarykova univerzita dokázala na jaře letošního roku svou okamžitou reakcí na krizi vyvolanou epidemií nového koronaviru naplnit svou společenskou roli jakožto instituce, která má a cítí odpovědnost vůči širší společnosti. Dobrovolníci na všech frontách odvedli fantastickou práci. Na spontánní pomoc navázal projekt MUNI pomáhá, jehož cílem je začlenit dobrovolnictví do univerzitní struktury a aktivit. 

Nejprve Krizové operační centrum a následně dobrovolnické centrum MUNI pomáhá vytvořilo od 13. března postupně pět koordinačních týmů. Během jarní vlny epidemie se do databáze centra přihlásilo přes 3 240 studentů a zaměstnanců univerzity a 1 392 dobrovolníků z veřejnosti. Centrum vyřídilo přes 2 500 žádostí o pomoc od jednotlivců i institucí a zapojilo více než 2 000 dobrovolníků do boje s epidemií a pomáhá i nadále.

Dobrovolníci se zapojovali a zapojují do práce ve zdravotnických zařízeních, na hygienických stanicích, v hlídání a doučování dětí, v právní poradně, v pomoci s nákupy pro seniory a potřebné lidi a v celé řadě dalších činností. Ještě před začátkem druhé vlny epidemie přesunulo centrum komunikaci s dobrovolníky do mobilní aplikace MUNI POMÁHÁ a díky sbírce se mu zase podařilo získat na pomoc potřebným téměř 2,5 milionu korun.

Hlavní novinky