Přejít na hlavní obsah

Nabídka studia na MUNI je zase bohatší

Fakulty Masarykovy univerzity nabízejí nové studijní programy.

Čas pro podávání přihlášek na vysoké školy na bakalářské a dlouhé magisterské programy se krátí. Ty, kdo ještě nemají vybraný svůj budoucí studijní program na Masarykově univerzitě, čeká spousta práce, protože nabídka je široká. Navíc k ní letos přibyly novinky hned z několika fakult MUNI.

Asi největší změnou pro akademický rok 2021/22 je možnost hlásit se na Masarykovu univerzitu do českého i anglického magisterského studijního programu Farmacie na Farmaceutické fakultě MU, která se stala součástí univerzity v minulém roce.

S nabídkou nových bakalářských studijních programů pak přichází lékařská fakulta, ekonomicko-správní fakulta a fakulta informatiky.

Lékařská fakulta MU bude poprvé přijímat studenty do nově akreditovaných bakalářských studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistenceRadiologická asistence.

Všeobecné ošetřovatelství nabízí zájemcům získání profesní kvalifikace v oblasti péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné a osoby se zdravotním postižením a umírající. Program porodní asistence je určený pro ty, kdo chtějí poskytovat odborné služby v těhotenství, během porodu a v šestinedělí a pečovat o rodičku i novorozence. Studium v programu radiologický asistent zase uchazeče seznámí se zobrazovacími a léčebnými metodami využívanými v medicíně.

Profesně zaměřené české bakalářské studijní programy v kombinované formě otevírá Ekonomicko-správní fakulta MU, a to: Analytika byznysových dat, Finance, účetnictví a daně, Management měst a regionů, Management veřejných služeb nebo Podnikový management. Nové bakalářské programy cílí především na lidi, kteří již za sebou mají praxi a navíc mohou efektivně skloubit svou práci se studiem.

Do studijního programu Kyberbezpečnost na Fakultě informatiky MU se mohli uchazeči poprvé hlásit letos v srpnu v mimořádném zkráceném přijímacím řízení a program je v nabídce i v řádném přijímacím řízení pro příští akademický rok.

Na všech deset fakult MU mohou uchazeči podávat přihlášky elektronicky do konce února.

Hlavní novinky