Přejít na hlavní obsah

MUNI je otevřená i studentům se specifickými nároky při studiu

Dny otevřených dveří Střediska Teiresiás ukážou, že studovat na MU mohou i lidé s různými omezeními.

Ve Středisku Teiresiás je například tiskárna hmatových tisků, kde se vytváří nejen texty v brailleském písmu, ale i hmatové obrazy, mapy a grafika.

Zrakové či sluchové postižení, pohybové omezení, ale i psychické obtíže či poruchy učení mohou mnohé mladé lidi odradit od studia na vysoké škole. Obavy jsou ale často zbytečné a jen na Masarykově univerzitě nyní studuje bezmála 500 studentů, kteří potřebují v některých oblastech výuky speciální pomoc. Tu jim nabízí Středisko Teiresiás, které pro všechny zájemce chystá online dny otevřených dveří na 28. ledna a 9. února.

„Chceme lidem s různým typem postižení ukázat, že se nemusí studia na vysoké škole bát, protože naše středisko poskytuje různé typy služeb, které jim ve výuce pomohou,“ říká Michaela Hanousková, která má ve středisku na starosti knihovnu a vydavatelství.

Letos stálo i toto středisko před výzvou, jak uspořádat den otevřených dveří online, protože mnohým zájemcům tato forma komunikace nevyhovuje. Teiresiás proto vytvořil čtyři virtuální místnosti, kam se mohou obracet jednotlivé skupiny uchazečů, které mají rozdílné potřeby, například požadavky na tlumočení do znakového jazyka, přepis mluvené řeči nebo individuální konzultace.

Zájemce na dni otevřených dveří čeká prezentace možností a nabídky služeb Střediska Teiresiás a také diskuze s poradci. Na akci je možné se i zaregistrovat, registrace je otevřená nejen uchazečům o studium, ale i jejich učitelům, rodičům či speciálním pedagogům.

Uchazeči s postižením, kteří chtějí na Masarykově univerzitě studovat, mohou vyplnit přihlášku ke studiu, v níž vyznačí, že kvůli specifickým nárokům budou během přijímacích zkoušek nebo studia potřebovat pomoc. „Ještě před podáním přihlášky se ale mohou obrátit na Teiresiás, informovat se o možnostech, které máme, nebo si nechat poradit s výběrem vhodného oboru,“ popisuje možnosti Hanousková.

Kromě vyznačení v přihlášce musí studenti také dodat potvrzení o svém postižení. Teiresiás také, i kvůli přijímacímu řízení, projde s uchazečem se specifickými nároky funkční diagnostikou, aby zjistil, jakou míru pomoci bude daný člověk potřebovat.

Podrobnosti o činnosti a službách Střediska Teiresiás najdou zájemci na webu www.teiresias.muni.cz/ a detaily o dnech otevřených dveří pak na www.teiresias.muni.cz/dod.

Hlavní novinky