Přejít na hlavní obsah

Online zkoušení: Pedagogové vidí řadu nevýhod, ale i pozitiva

Na Masarykově univerzitě probíhá zkouškové období, už druhé, které je z velké části online.

Jaké jsou zkušenosti pedagogů s on-line zkoušením studentů z konce jarního semestru 2020? Odpovědi na tuto otázku zjišťovali u pedagogů z různých fakult v Centru rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK).

Pohled pedagogů na tuto formu zkoušek se různí, někteří v něm marně hledají jakékoliv výhody, jiní si je pochvalují. Jako v podstatě vše, má i online zkouška své pozitivní a negativní stránky.

Výhody či nevýhody zkoušení online

„Osobně se domnívám, že vhodně nastavené online ústní zkoušení může plnohodnotně nahradit kontaktní zkoušení. Výhody jsou zejména pro zahraniční a mimobrněnské studenty, kdy odpadá nutnost setrvání v Brně i po skončení semestru. Hlavní nevýhodou ale zůstává zvýšená možnost podvodů a náročnost jejich odhalení,“ říká Marek Joukal z Lékařské fakulty MU, který by uvítal, kdyby možnost distančního zkoušení zůstala zachovaná i po skončení epidemie, ale v omezené míře a například na základě žádosti.

Václav Matyáš z Fakulty informatiky MU pro sebe jako pedagoga výhody v online zkoušení moc nevidí. „Pro studenty může být výhodnou snad úspora času a peněz daňových poplatníků ohledně cest na/ze zkoušky. A pro některé usnadnění komplikací spojených s různými omezeními zdravotní, byrokratické nebo jiné povahy.“

Zajímavý pohled nabídla Lucie Mrázková z Právnické fakulty MU. „Výhodu vidím v tom, že studenti byli zkoušeni stejně, jako se učili. Násobně to platí pro tento podzimní semestr a první ročníky – když by měli téměř poprvé přijít na fakultu a hned dobloudit do zkušební místnosti, budeme místo zkoušení hledat studenty od sklepa po půdu.“ Nicméně i ona vidí v této formě ověřování znalostí studentů spíše nevýhody, snad s výjimkou toho, že by bylo možné lépe interně zhodnotit, zda nejsou mezi jednotlivými zkoušejícími stejného předmětu výrazné rozdíly.

Jak se na jaře zkoušelo

Například v předmětu Římské právo na právnické fakultě, které patří mezi základní předměty v prvním ročníku, zvolili vyučující čistě písemnou formu zkoušení, v níž kombinovali otevřené a uzavřené otázky. „Ty jsme tvořili s vědomím, že studentům nelze zabránit ve využití internetu. Mohu tedy jen doporučit uzpůsobit otázky formě zkoušení, než naopak, a promyslet také co nejvíce detailů nastavení,“ dodává k tomu Mrázková.

S formou testu mají zkušenost i na Ekonomicko-správní fakultě MU, kde na jaře připravovali zkoušení čtyř stovek studentů. „Bylo potřeba vymyslet nové otázky, které nebudou znalostní, ale přemýšlecí. Výsledkem byl testbank s otázkami typu multiple choice, které jsme distribuovali pomocí odpovědníků v ISu. Příprava zabrala šesti lidem celkem 150 hodin práce v průběhu tří týdnů. Ale navzdory velké snaze a zkušebnímu testování se nám nepodařilo odhadnout čas potřebný na splnění testu,“ přibližuje zkušenosti Jan Čapek.

Dodává, že z ankety vyplynulo, že měli studenti problém zejména s nízkou časovou dotací na test. „Tu sice doporučovala Metodika distančního zkoušení, ale studenti zřejmě nejsou zvyklí na testy, kde je čas na vypracování svazující. Zajímavé bylo, že s časovým omezením nebyli studenti spokojeni, přestože úspěšnost zkouškových termínů i předmětu jako celku odpovídala úspěšnosti z minulých let,“ dodává Čapek.

Na lékařské fakultě si online otestovali ústní formu zkoušky. „Umožnilo nám to vyzkoušet znalosti anatomie prakticky všech studentů všeobecného a zubního lékařství v českém i anglickém programu i v tak obtížném období, jakým jaro 2020 bylo. Online zkoušení bylo prováděno za naprosto totožných podmínek jako zkoušení prezenční. Zpětnou vazbou od studentů byla online forma zkoušení oceňována,“ hodnotí jarní zkušenost Joukal.

Důležité je nepodcenit přípravu

Všichni se shodují, že největší nároky klade online zkoušení na přípravu.

„Zásadním problémem pro mne je časová náročnost při přípravě zkoušek. A to stavím na dvou desetiletích zkušeností ze zkoušení alternativními způsoby, jako jsou zkoušky typu otevřená kniha a vezmi domů. Pro studenty je to pak myslím časový tlak, kterému jsou při mých zkouškách vystaveni. Tomu se nejlépe vyrovnají poctivou přípravou na zkoušku – aby věděli, kde přesně hledat vstupy potřebné pro přípravu odpovědi a nezačínali s hledáním od nuly,“ shrnuje své zkušenosti z informatiky Matyáš.

Své zkušenosti s online zkoušením hodnotí jako rozporuplné, i když dává možnost vyzkoušet velký počet studentů v omezeném čase, ubírá podle něj radost z interakce se studentem. „I když je to třeba u videokonferenčního ústního zkoušení jen částečná ztráta, ztráta to pořád je,“ zdůrazňuje Matyáš.

Na právnické fakultě si při přípravě vzali na pomoc i studenty. „Nejtěžší pro nás byla novost – na nastavení stylu zkoušení máme jen jeden pokus a nesmíme nic odhadnout špatně. Není možné měnit po prvních pokusech podobu zkoušky, i kdyby se ukázalo, že je nevyhovující. Využili jsme proto i studenty, kteří u nás působí jako pomocná vědecká síla, a ptali jsme se na jejich názor – jejich připomínky ohledně časového limitu, stránkování odpovědníku či samotné podoby otázek se ukázaly jako neocenitelné,“ přibližuje možnosti příprav zkoušení Mrázková.

S velkou výzvou si museli poradit na lékařské fakultě, kde řešili, jak distančně udělat praktickou zkoušku z anatomie. „Pro účely online zkoušení jsme vytvořili databázi obrázků z výukových videí, která sloužila jako náhrada za semináře. Obrázky jednotlivých částí lidského těla pak byly seřazeny do prezentací, které zkoušející používal pro vlastní zkoušení. Musím říci, že praktická zkouška z pohledu zkoušejícího proběhla překvapivě bezproblémově. Avšak možná byla mírně složitější pro studenty, zejména z důvodu zobrazení 3D struktury v 2D a nemožnosti zorientování se na preparátu,“ popisuje Joukal.

Většina vyučujících využívala při přípravě i vlastním online zkoušení doporučení uvedená v Metodice distančního zkoušení a ukončení předmětů a návazné materiály. 

Vývoj epidemie zatím ukazuje na to, že i jarní semestr bude převážně online. CERPEK proto organizuje pro pedagogy mimo jiné sérii webinářů k podpoře online výuky. Zájemci budou mít možnost získat v nich inspiraci pro aktivizaci a hodnocení studentů během on-line hodin, poskytování zpětné vazby studentům, doporučení pro přípravu studijních materiálů a mnohé další. V ISu mohou zájemci najít také zkušenosti dalších pedagogů.

Hlavní novinky